Op deze pagina lijsten we enkele interessante lopende masterproeven op die input vragen vanuit de praktijk.

 1. De link tussen de consistentie van uitwerpselen van honden en het dieet.
  Een onderzoek van Franck van der Hoeven onder leiding van de vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen aan de faculteit diergeneeskunde.
  Dit onderzoek richt zich naar hondeneigenaars.
  Link naar de enquête: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_dpaG7RjWpRphFcy?fbclid=IwAR2BYaRJJPKGO1JGtCb0jj9Sj0rJUlGkz9LLhnLiJxQo_3MpS7jgDqKf5xs
  Engelstalige versie: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_3RbAK5m0R3ornLg?fbclid=IwAR0j_Bc-LZYIOGT7KgnDb235upo4H9qq6HKAxsZMVAb6Bi5PdAfDvPyF8Pc
 2. Communicatie omtrent obesitas bij de hond in de eerstelijnspraktijk in Vlaanderen
  Een onderzoek van Ciska Casteleyn onder het promotorschap van Professor dr. Annelies Decloedt en Professor dr. Myriam Hesta (Skillslab).
  Dit onderzoek richt zich tot: Eerstelijnsdierenartsen in Vlaanderen
  Link naar de enquête: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_9TQj58EHhBUPKeO
  Uiterste deadline voor het onderzoek: 06 februari 2024
  Duiding door de onderzoekers:
  Via deze enquête willen we graag te weten komen hoe eerstelijnsdierenartsen in Vlaanderen omgaan met het onderwerp obesitas bij de hond in de praktijk.
 3. Survey | Gedrag bij Border collies
  Een onderzoek van Britt Marin onder het promotorschap van Professor Wim Van den Broeck, Professor Anouck Haverbeke en residente Jenthe Kwik (Morfologie).
  Dit onderzoek richt zich tot: Elke eigenaar van een of meerdere Border collies mag de enquête invullen
  Link naar de enquête: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_4T0bWVVOBFZrDU2
  Uiterste deadline voor het onderzoek: 08 maart 2024
  Duiding door de onderzoekers:
  Deze survey is bestemd voor alle eigenaars van een of meerdere Border collies. De survey sluit aan bij een onderzoek dat zal dienen om gedrag bij Border collies in kaart te brengen. Hierdoor wordt er
  hopelijk meer ontdekt over rasspecifiek gedrag. De enquête is anoniem en duurt gemiddeld 10 minuutjes.
 4. Het gebruik van antibiogrammen in de kleine huisdieren praktijk
  Een onderzoek van Femke Van der Plas onder het promotorschap van Prof. dr. Jeroen Dewulf, Drs. Moniek Ringenier (Veterinaire epidemiologie).
  Dit onderzoek richt zich tot: Dierenartsen kleine huisdieren
  Link naar de enquête: https://forms.gle/kXJjnzcFFcSbYK2MA
  Uiterste deadline voor het onderzoek: 31 maart 2024
  Duiding door de onderzoekers:
  We willen onderzoeken wanneer dierenartsen een antibiogram aanvragen en welke factoren hierop invloed hebben. Beïnvloedende factoren worden opgedeeld in interne factoren (motivatie dierenarts), externe factoren (klant, labo, patiënt,…) en de nieuwe omgeving omtrent kritische antibiotica.
 5. Hartvergroting door mitralisklepdegeneratie (ACVIM stage B2): is er nood aan een bijkomende screeningtool in de eerstelijns dierenartsenpraktijk?
  Een onderzoek van Merel De Tender onder het promotorschap van Prof. dr. Pascale Smets, Dr. Margot Gheeraert (Vakgroep Kleine Huisdieren dienst Cardiologie).
  Dit onderzoek richt zich tot: Eerstelijns dierenartsenpraktijken
  Link naar de enquête:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPBIW0_uiOX0ZfR9abFulMQJpa3eV1SgAQxqOj1bNL_pYcIQ/viewform?usp=sf_link
  Uiterste deadline voor het onderzoek: 30 april 2024
  Duiding door de onderzoekers:
  In deze thesis wil ik het belang onderzoeken van een sensitieve screening tool naar cardiomegalie veroorzaakt door myxomateuze mitralisklependocardiose (MVD ACVIM stage B2) bij de hond in de
  eerstelijns dierenartsenpraktijken.
  De EPIC studie toont aan dat behandeling met pimobendan in de fase van cardiomegalie (ACVIM stadium B2), de stage van congestief hartfalen (ACVIM stage C) met gemiddeld 15 maanden kan uitstellen. Vandaar is het van groot belang dat cardiomegalie vroegtijdig wordt opgespoord. Anderzijds is het belangrijk om de toediening van onnodige medicatie te vermijden, zowel voor het dier als voor de eigenaar.
  De diagnose van MVD in eerstelijnspraktijken kan uitdagend zijn, gezien de definitieve diagnose van cardiomegalie best gesteld wordt op basis van een echocardiografie. Echter is deze niet ten alle tijde beschikbaar of bespreekbaar met de eigenaar. Wanneer er een systolisch bijgeruis aan de linker kant van de thorax aanwezig is, kan MVD vermoed worden, echter niet definitief gediagnosticeerd. Een bijkomende RX thorax, cardiale biomerkers of beperkte point-of-care echocardiografie (controle linker atrium grootte) kunnen ons verder helpen om te weten of er al dan niet cardiomegalie aanwezig is. Deze tests hebben echter elk hun beperkingen (bloedname + plasma invriezen, radioprotectie, leercurve POCUS, variatie VHS meeting).
  Momenteel werkt de dienst Cardiologie Vakgroep Kleine Huisdieren aan de validatie van een nieuwe ECG methode die eventueel kan dienen als bijkomende screeningtool naar cardiomegalie. Graag hadden we eens gepolst hoe cardiomegalie door MVD momenteel vastgesteld wordt in de eerstelijns dierenartsenpraktijk wanneer de behandeling met pimobendan gestart wordt. Ook horen we graag uw mening naar het belang van een sensitieve screeningtool om ACVIM stadium B2 nauwkeuriger te kunnen diagnosticeren
 6. Perceptie over ontwormen van de hond
  Een onderzoek van Annique van der Maaten onder het promotorschap van prof. dr. Edwin Claerebout, prof. dr. Peter Geldhof (Parasitaire ziekten).
  Dit onderzoek richt zich tot: Alle hondeneigenaren
  Link naar de enquête: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_43gtwd1PI4Uv6rI
  Uiterste deadline voor het onderzoek: 31 mei 2024
  Duiding door de onderzoekers:
  Ik doe onderzoek naar de perceptie van hondeneigenaren omtrent de ontworming van hun hond. Weten mensen waarom ze ontwormen en wat is hun reden van ontwormen. Door middel van deze informatie te bekomen, hoop ik overzicht te krijgen over deze vragen. Via de volgende link kan je meer informatie vinden
  https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_43gtwd1PI4Uv6rI