Op deze pagina lijsten we enkele interessante lopende masterproeven op die input vragen vanuit de praktijk.

Masterproef: Adoption of former research beagles

Een onderzoek van Ruth Vangrieken onder het promotorschap van Prof. dr. Christel Moons en Ciska De Ruyver (Vakgroep veterinaire en biowetenschappen; onderzoeksgroep ethologie en dierenwelzijn). Dit onderzoek richt zich tot: Elke afgestudeerde dierenarts komt in aanmerking, ook indien ze geen praktiserend dierenarts zijn.

Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/FS7Y6QQ

Uiterste deadline voor het onderzoek: 31/01/2022
Duiding door de onderzoekers:
Het onderzoek gaat over het ontwikkelen van een beslissingsboom die case per case kan bijdragen aan de beslissing tot het ter adoptie stellen of niet van chronisch zieke en/of reeds oude proefhonden (beagles).

Masterproef: Euthanasie survey dierenartsen.

Een onderzoek van Madeleine van Leeuwen onder het promotorschap van Prof. dr. Annelies Decloedt en Dierenarts Lotte Beirens - van Kuijk (Vakgroep Inwendige ziekten grote huisdieren | Skillslab). Dit onderzoek richt zich tot: Dierenartsen kleine huisdieren of in een gemengde praktijk.

Link naar de enquête: https://ghentunipss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d0UVhTctBXycSSa

Uiterste deadline voor het onderzoek: 28/02/2022

Duiding door de onderzoekers:
Dit onderzoek aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent betreft een kwantitatief onderzoek naar het handelen en communiceren van de dierenarts tijdens de euthanasie van een gezelschapsdier. U kan deelnemen aan het onderzoek als u als praktiserend dierenarts werkt met gezelschapsdieren. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst waarbij verschillende protocollen aan bod komen, die door dierenartsen gebruikt worden om een hond of kat te sederen en te euthanaseren, inclusief de mogelijke bijwerkingen die dierenartsen hierbij zien wanneer ze bepaalde producten gebruiken. Daarnaast zal ook bevraagd worden hoe dierenartsen communiceren met de eigenaren en omgaan met de emoties van de eigenaren tijdens de euthanasie.

Masterproef: Enquête over de pathofysiologische aspecten en postmortale bevindingen bij hooggradige caniene mastceltumoren.

Een onderzoek van Marijke Waterschoot onder het promotorschap van Prof. dr. Hilde de Rooster, prof. Ward De Spiegelaere, prof. dr. Koen Chiers en dierenarts Shana De Vos (Oncologie - Heelkunde). Dit onderzoek richt zich tot: Gezelschapsdierenartsen.

Link naar de enquête: https://forms.gle/7QVFcnTGBfjYxh9T6

Uiterste deadline voor het onderzoek: 22/04/2022

Duiding door de onderzoekers:
Graag zou ik willen onderzoeken met welke symptomen, in het geval van een hooggradige of gemetastaseerde MCT, deze honden bij jullie wordt aangeboden. Ook zou ik willen weten wanneer er overgegaan wordt tot euthanasie bij deze patiënten. Via deze enquête kan ik een beter overzicht krijgen over deze symptomen en pathofysiologische aspecten van een agressieve mastceltumor

Masterproef omtrent screeningsmethoden voor mitralisklepdegeneratie bij de Cavalier King Charles Spaniel

In deze masterproef wordt nagegaan welke factoren noodzakelijk zijn in een fokprotocol om het voorkomen van mitralisklepdegeneratie bij de Cavalier te verminderen.

Deze bevraging peilt naar het voorkomen van mitralisklepdegeneratie bij de Cavalier en bij andere hondenrassen in de praktijk voor kleine huisdieren. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de meest gebruikte methoden om mitralisklepdegeneratie vast te stellen en tenslotte wordt de mening van de dierenartsen gevraagd over het voorgestelde fokprotocol. 

De enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag om in te vullen en wordt volledig anoniem verwerkt voor deze studie. 

Link naar de online enquête.