• Wetenschap

AMCRA

Amcra is het kenniscentrum inzake antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren. Hun doel bestaat eruit om antibioticumresistentie terug te dringen door het streven naar een rationeel antibioticumgebruik. Dit willen ze bereiken door middel van communicatie en sensibilisatie, waarbij het antibioticumgebruik & -resistentie op een neutrale en objectieve manier gemeten wordt.

Ze deelden de antibiotica in in klasses (geel, oranje rood) en maakten een praktisch formularium waar je naargelang de aandoening kon kiezen uit de eerste, tweede en derde keuze antibioticum. Dit formularium staat tevens online en is vrij beschikbaar. Je vindt het hier.

De eerste stap werd genomen via de visie 2020.

Maart 2020 stelde AMCRA hun visie 2024 voor. Waar visie 2020 vooral implicaties had met monitoring bij de voedselproducerende dieren, zal visie 2024 ook bij de gezelschapsdieren een belangrijke rol gaan spelen. Met 9 actiepunten zullen ze trachten visie 2024 te bereiken.

 1. Datacollectie en benchmarking van antibioticumgebruik voor alle dieren

  Tegen uiterlijk 2022 dienen alle voedselproducerende dieren in een wettelijk verplicht systeem opgenomen te zijn voor monitoring van het antibioticumgebruik. Tegen uiterlijk 2024 dient ook een systeem uitgewerkt te zijn voor het monitoren van het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren. Dit systeem zal via de dierenarts lopen.
 2. Datacollectie en benchmarking voor alle dierenartsen

  De dierenarts actief in de niet-voedselproducerende sector moet antibioticagebruik rapporteren op praktijkniveau. Twee maal per jaar zal je een benchmark rapport ontvangen waarin je je antibioticumgebruik kan opvolgen en verbeteren.
 3. Individuele coaching voor aandachts- en grootgebruikers

 4. Gerichte controles op basis van de geleverde rapporten van antibioticumgebruik

  AMCRA wenst gerichte controles door de overheid, dit ook naar het gebruik van antibiotica vergund voor humaan gebruik die via cascaderegel eventueel gebruikt worden bij niet-voedselproducerende dieren.
 5. Uitbreiding regelgeving met betrekking tot de "rode" antibiotica naar alle diersoorten

  Het restrictieve gebruik van "rode" antibiotica wordt uitgebreid naar ALLE diersoorten. De beschikbaarheid van "gele" antibiotica voor alle diersoorten (ook minor species) wordt gestimuleerd. 
 6. Voortgezette opleiding veehouders met betrekking tot diergeneesmiddelengebruik

 7. Sensibilisatie en educatie blijven cruciaal

 8. Focus op dierziektepreventie

 9. De monitoring en rapportering van antibioticumresistentie wordt opgedreven

  Het monitoren van antibioticumresistentie wordt uitgebreid naar de niet-voedselproducerende dieren. De resultaten worden gedeeld met dierenartsen en veehouders. Een netwerk van laboratoria wordt gecreëerd zodat gevoeligheidstesten volgens een geharmoniseerde procedure verlopen.