• Nieuws

Verplichte bewijslast voor UBO register

Het UBO register is sinds 2018 een feit in België. België volgt hiermee de Europese richtlijnen waarbij het doel is om van alle vennootschappen te weten wie de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) zijn. 

Het was reeds verplicht om als vennootschap in dit UBO-register de uiteindelijke begunstigden te laten opnemen, maar sinds 11 oktober 2020 is het ook verplicht om te bewijzen dat deze informatie correct is.

Staat je onderneming reeds van voor deze datum in dit register, dan is er een overgangsperiode tot 30 april 2021 om te gevraagde documenten toe te voegen.

Bewijslast

De bewijslast dient om de gegevens in het UBO-register te staven. Namelijk, zijn deze gegevens adequaat, nauwkeurig en actueel. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: aandelenregister, aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte, ... 

Contacteer dus zeker tijdig je boekhouder, zodat ook jouw vennootschap in orde is met deze nieuwe wetgeving.

Meer informatie: UBO-register | Compliance | FOD Financiën (belgium.be)