• Nieuws

Stopzetting financiële tegemoetkoming van FAVV in kader van Oekraïense vluchtelingen

In maart 2022, heeft het FAVV de regularisatie van huisdieren uit Oekraïne financieel ondersteund. Deze financiële compensatie, goedgekeurd door minister Clarinval, maakte deel uit van een aantal steunmaatregelen van ons land voor Oekraïners die de Russische invasie van hun land ontvluchtten. Dankzij deze steun hoopte het FAVV de financiële drempel voor de regularisatie van deze gezelschapsdieren zo laag mogelijk te houden en zo het risico op verspreiding van hondsdolheid, dat ontstaan was door de grote toestroom van vluchtelingen en hun gezelschapsdieren, onder controle te houden.

In het kader van de verschillende regularisatieprocedures werden de erkende dierenartsen in België op de hoogte gebracht dat zij een forfaitaire tegemoetkoming konden vragen van 30 euro exclusief BTW per dier dat tegen rabiës gevaccineerd en geregulariseerd is. De modaliteiten van deze aanvraag zijn hier nog beschikbaar:
https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter360_nl.asp

Deze steun was voorzien tot eind 2022.

Over het algemeen was het aantal dossiers waarin het FAVV tegemoet kwam gering. Een van de mogelijke verklaringen is het feit dat veel gezelschapsdieren reeds werden geregulariseerd toen zij een van de buurlanden van Oekraïne binnenkwamen.

De piek van de gevallen werd duidelijk bereikt in de maanden na de Russische inval in Oekraïne. Sinds de zomer is het aantal nieuwe aanvragen sterk gedaald tot minder dan 10 per maand.

Aangezien het altijd voorzien was deze steun te beperken tot 2022 en dat het aantal nieuwe aanvragen de laatste maanden sterk is gedaald, zal het FAVV na 28 februari 2023 geen steun meer betalen. Aanvragen voor interventies voor rabiësvaccinaties uitgevoerd tot ten laatste 28/02/2023 kunnen worden verstuurd tot 31/03/2023.

Deze doelstelling betreft uitsluitend de financiële tegemoetkoming van het Agentschap. De dierenartsen moeten nog steeds dieren uit Oekraïne aanmelden en regulariseren. U vindt de regularisatieprocedure en het formulier via de link :
https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter368_nl.asp

Bovendien blijft het labo van Sciensano gratis rabiës-titerbepalingen voor deze dieren uitvoeren. U vindt de aanbevelingen van het FAVV via de link :
https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter370_nl.asp