• Nieuws

Stap dichter bij Europese minimumnormen voor fokken honden en katten

De verschillende Europese lidstaten zijn het eens geraakt over EU-minimumnormen voor het fokken van honden en katten.

De EU-ambassadeurs van de lidstaten hebben nu binnen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) een historisch akkoord bereikt. Er komen voor het eerst EU-brede normen voor het fokken en verhandelen van honden en katten. Vlaanderen leverde daarvoor de blauwdruk aan. Een greep uit het akkoord: 

 • Duidelijke minimumnormen voor fokkers en handelaars:
  • Voldoende schoon en vers water
  • Voldoende voedsel
  • Voldoende dierenverzorgers ter beschikking
  • Geschikte huisvestingsomstandigheden 
  • Vanaf 12 weken: dagelijks uitlaten of dagelijks toegang tot een buitenruimte 
  • Limiet op het aantal nestjes per moederdier 
  • Minimum- en maximumleeftijd voor het moederdier 
  • Teefjes en kattinnen mogen na 2 keizersneden niet meer ingezet worden voor de fok 
 • Vanaf 5 fokteven/fokkattinnen of 5 nestjes per jaar moet je een officiële erkenning hebben 
 • Bepaalde fokpraktijken (zoals inteelt en het kruisen met een wilde soort) zijn verboden 
 • Honden en katten met extreme eigenschappen moeten uitgesloten worden van de fok 
 • Honden en katten met bv. verminkingen mogen niet meedoen aan wedstrijden of shows 
 • Pijnlijke verminkingen (zoals het knippen van oren, het couperen van staarten of het verwijderen van klauwen) zijn verboden, tenzij uit diergeneeskundige noodzaak 
 • Iedereen die een hond of kat op de Europese markt wil brengen, moet ervoor zorgen dat het dier gechipt en dus traceerbaar is + geregistreerd in een nationale database. 
  • Alle databases moeten online toegankelijk zijn en onderling informatie delen 
 • Verkopers van dieren moeten de kopers bewust maken over wat eigenaarschap inhoudt 
 • Elke import van buiten de EU is onderworpen aan dezelfde of gelijkwaardige normen

Nu er een akkoord is tussen de lidstaten kan dit pakket naar het Europees Parlement. Er komen dan meer waarborgen voor dierenwelzijn, maar ook voor een gelijk speelveld tussen alle Europese fokkers en verkopers én voor een betere bescherming van de consument. Deze wetgeving focust bewust op fokkers, verkooppunten en opvangcentra. Er komen geen overbodige regeltjes voor mensen die gewoon een huisdier willen houden. Het gaat ook om minimumnormen: de regelgeving wordt dan wel geharmoniseerd voor heel de Europese Unie, maar lidstaten mogen nog altijd strengere regels handhaven of invoeren bovenop deze nieuwe Europese standaarden.

Bron: persbericht Vlaamse Overheid