• Nieuws

Oproep deelname focusgroep onderzoek antibioticumgebruik

Ten strijde tegen antibioticaresistentie. Dierenartsen gezocht die ervaringen willen delen met antibioticagebruik

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Interventies, aangepast aan de context van de voorschrijvers en gebruikers, zijn cruciaal om het antibioticagebruik te optimaliseren. In opdracht van FOD Volksgezondheid gaat deze studie, uitgevoerd door de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, na hoe dierenartsen die werken met gezelschapsdieren het voorschrijven en gebruik van antibiotica en biociden ervaren. Bijkomend wordt er onderzocht wat de hefbomen en drempels zijn met betrekking van toekomstige AMR initiatieven. 

Zin om je ervaringen te delen in een focusgroep en zo bij te dragen aan de bestrijding van AMR?

Ben je:

  • een eerstelijns dierenarts die ervaring heeft met het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren?
  • bereid om deel te nemen aan een online focusgroep van ongeveer 1u30 op een septemberavond?
  • geïnteresseerd in een voucher van €15?

Neem dan contact op met Daje Boeykens - dagje.boeykens@ugent.be of Zoë De Mol - zoe.demol@ugent.be