• Nieuws

Nieuwe code der plichtenleer van kracht vanaf eind maart

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) publiceerde vandaag een nieuwe code der plichtenleer die van kracht is vanaf 31 maart 2024.

De belangrijkste wijzigingen situeren zich in een uiteenzetting van de modaliteiten van de wachtdienstregeling zodat dierenartsen als groep een continue zorg kunnen voorzien.

Daarnaast worden ook de diergeneeskundige structuren onder de loep genomen zodat ook deze modaliteiten aangepast worden aan de huidige tijd met de huidige diergeneeskundige mogelijkheden. Een overgangsperiode van 5 jaar werd opgenomen zodat de huidge centra en klinieken tijd krijgen om zich aan te passen.

Je kan de nieuwe code terugvinden op de website van de Orde.