• Nieuws

Mag ik een kritisch belangrijk antibioticum toedienen, verschaffen of voorschrijven?

Op 10 augustus 2023 trad het gewijzigd koninklijk besluit van 21/7/2016 in werking. We hebben hierover toen ook een nieuwsitem geplaatst. SAVAB-Flanders is nadien samen met de andere dierenartsverenigingen opnieuw aan de tafel gaan zitten met de overheid.

Volgens deze wijziging zou je vanaf 10/8/2023 een beslissingsboom moeten volgen indien je een kritisch belangrijk antibioticum (CIA) zou willen gebruiken bij een dier.

De wijzigingen van dit koninklijk besluit gebeurden in het kader van zowel het Europees als nationaal beleid. 

SAVAB-Flanders pleegde samen met de andere beroepsverenigingen overleg met de overheid 

Na overleg met de overheid op 15/9/2023 werden door de beleidscellen van de minister van Landbouw en de minister van Volksgezondheids enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in dit KB.

  1. de verplichting tot registratie van de indicatie (aandoening) waarvoor antibiotica worden gebruikt bij runderen (inclusief vleeskalveren), varkens en pluimvee (kip en kalkoen) wordt geschrapt, en dit om redenen van administratieve vereenvoudiging
  2. de uitbreiding naar alle dieren van de verplichting tot uitvoering van een antibioticum gevoeligheidstest (antibiogram) voor het gebruik van kritische antibiotica (cefalosporines van de 3e en 4e generatie en fluoroquinolones) wordt uitgesteld tot 1 september 2024. Voor de voedselproducerende dieren blijven de voorwaarden voor het gebruik van kritische antibiotica gelden

Concreet voor de gezelschapsdieren is de nieuwe wetgeving dus uitgesteld tot 1 september 2024. Uiteraard vormt dit geen vrijgeleide om naar hartenlust de kritische antibiotica in te zetten, maar rekent het FAGG erop dat dierenartsen zoals steeds hun gezond verstand gebruiken bij het inzitten van antibiotica in het algemeen en zeker bij het gebruik van de kritische categorieën. 

FAGG organiseert ook infosessies over dit gewijzigde besluit en vraagt uitdrukkelijk participatie aan deze sessies.

De eerste sessie gaat door op 8 november van 12u30 tot 14u en vindt online plaats. Inschrijven kan tot 3 november via amr.vet@fagg.be met als onderwerp "infosessie KB 21.07.2023 AMR".