• Nieuws

Fase 2 van de overgang naar nieuwe voorschriften

Sinds 28 januari 2022 is er een nieuwe Europese Verordening van kracht. Deze verordening bepaald onder meer dat dierenartsen moeten overschakelen naar een nieuw model van voorschrift en ook welke info hierin moet staan. Binnenkort volgt fase 2.

Fase 1: sinds 28 januari '22

Nog even herinneren over die eerste fase dus. Op de 2 huidige modellen van voorschriften (niet voedselproducerende dieren (twee luiken: groen en blauw) en voedselproducerende dieren (drie luiken: wit, geel en roze) moesten we enkele vermeldingen toevoegen. De voorschriften voor voedselproducerende dieren mochten in deze periode ook gebruikt worden voor niet-voedselproducerende dieren.

  • de identificatie van het dier of de groep dieren die moet worden behandeld,
  • de werkzame stoffen van het geneesmiddel,
  • de farmaceutische vorm en de sterkte,
  • de voorgeschreven hoeveelheid of het aantal verpakkingen en de grootte van de verpakking,

Voor antimicrobiële stoffen is een voorschrift nog maximaal 5 dagen geldig. Bij voedselproducerende dieren is dit voor andere geneesmiddelen maximaal 15 dagen en bij niet-voedselproducerende dieren maximaal 6 maanden (maar je kan deze periode dus ook zelf inkorten).

Identificatie is de meest betrouwbare manier om een dier te onderscheiden.

Antimicrobiële stof is een stof die rechtstreeks inwerkt op micro-organismen: anbitiocia, antivirale middelen, antischimmelmiddelen en antiprotozoaire middelen.

Fase 2: vanaf publicatie ministerieel besluit

Een nieuw Belgisch model van voorschrift wordt gepubliceerd in een ministerieel besluit. Vanaf deze publicatie geldt een overgangsperiode waarna de 3 modellen van voorschriften naast elkaar bestaan.

  • Het nieuwe Belgische model
  • Het oude Belgische model voor niet-voedselproducerende dieren (tweeluik)
  • Het oude Belgische model voor voedselproducerende dieren (drieluik)

De publicatie van dat ministerieel besluit kan elk moment plaatsvinden, we volgen het op. Bestel dus zeker geen grote hoeveelheden van de oude modellen voorschrift.

Het nieuwe belgische model voorschrift

Hoe ziet dat nieuwe model er nu uit? Je kan alvast hier even kijken. De zaken die je momenteel handmatig bij noteert op een voorschrift krijgen nu een aparte plaats. De begeleidende nummertjes in superscript (1 tot 5) verduidelijken wat je wanneer wel of niet moet invullen. We lichten deze toch even toe:

  • ² C,P,M,L: Gebruik buiten de voorwaarden van de VHB (Cascade), gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor Profylaxe of Metafylaxe, Laboratorium: aanvinken indien van toepassing; 
    • Gebruik je een geneesmiddel voor een andere indicatie of diersoort dan op de bijsluiter staat, dan moet je hier de C aanvinken. Gebruik je een antimicrobieel middel als metafylaxe bij bvb een uitbraak bij een kweker van een besmettelijke infectieuze ziekte, dien je de M aan te vinken. Kritische antibiotica (rode categorieën) die je voorschrijft moeten gestaafd worden aan de hand van een laboratoriumonderzoek vanaf 1/9/2024 (vink dus L aan). 

En wat met register uit?

Alle bovenstaande aanpassingen gelden uiteraard voor een voorschrift. Wanneer je zelf een geneesmiddel verschaft in je praktijk, zal deze info ook opgenomen moeten worden in je register uit. Deze maatregel is nodig om conform te zijn met bepaalde andere Europese lidstaten, waar er geen diergeneesmiddelen mogen verschaft worden en alles via een VS verloopt. Deze mogelijkheid hebben we te danken aan het begrip van het FAGG, zo niet waren we verplicht om een officieel document af te leveren naast het diergeneesmiddel.