• Nieuws

Dierenwelzijn en - ethiek nu ook te volgen aan UGent en KU Leuven

Sinds januari werken verschillende professoren en docenten van de KU Leuven en UGent samen aan de organisatie van de leerstoel. Deze heeft als rode draad ‘de rol van het dier in de maatschappij’. Het onderzoek en de lesopdrachten zouden concreet kunnen gaan over hoe we met dieren in onze samenleving omgaan of welke regelgeving er is voor verschillende dierengroepen, zoals proefdieren, landbouwdieren of gezelschapsdieren en of deze al dan niet moet aangepast worden.
Het initiatief heeft twee doelen. Enerzijds een doctoraatsstudie en anderzijds een lessenreeks waar lesgevers elk met de expertise vanuit hun domein en visie een beeld schetsen over de rol van het dier in de maatschappij. Deze lessenreeks getiteld ‘Dier: welzijn, recht en ethiek’ zal vallen onder de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven en Diergeneeskunde van UGent, maar zou als keuzevak kunnen opgenomen worden door bij voorkeur alle studenten van alle faculteiten. De lessen zullen op verschillende campussen doorgaan en live gestreamd worden naar de andere universiteit.
“Vlaanderen neemt inzake dierenwelzijn het voortouw. Ik ben tevreden dat ook academische instellingen in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan dit thema in de vorm van een doctoraatsonderzoek en een jaarlijkse lessenreeks”, zegt Weyts.
De opstart van de leerstoel is gepland voor volgend academiejaar.