• Nieuws

AMCRA presenteert visie 2030

Visie 2030 vertrekt van een "One World, One Health, One Welfare" benadering, met als doel de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. De duurzaamheid van de veehouderij, nu en in de toekomst, is daarbij van bijzonder belang.

In de eerste plaats wil de Visie 2030 zorgen voor een duurzaam antibioticumgebruik bij alle dieren om de gezondheid en het welzijn veilig te stellen en antibioticaresistentie te verminderen.

De Visie 2030 definieert de doelstellingen en acties voor een duurzaam en rationeel antibioticumgebruik bij dieren in België tot 2030.

Vijf doelstellingen

 

Negen actiepunten