• Nieuws

AMCRA houdt 2 lezingen op Expovet

Expovet is al jaren gekend als dé vakbeurs voor direnartsen waar netwerken centraal staat. Naast technieken, apparatuur en geneesmiddelen kan je ook interessante lezingen volgen.

Dit jaar organiseert ook AMCRA 2 lezingen over antibiotca.

Op zaterdag tussen 17u30 en 18u30 kan je een lezing volgen over "Het verzamelen en analyseren van antibioticagebruiksdata: wat te verwachten voor de gezelschapsdieren?".

Op zondag tussen 13u en 14u kan je een lezing volgen met onderwerp: "Van gebruik tot resistentie: wat valt er te leren over antibiotica bij gezelschapsdieren?".

Erkende bijscholingspunten werden aangevraagd (1,5 EBP) en inschrijven kan via deze weg: INSCHRIJVEN