• Agenda

Klantgerichte praktijkcommunicatie

Algemene informatie deel I: Klantgerichte praktijkcommunicatie
In deze cursus staat optimalisering van de huidige praktijkcommunicatie centraal. Naast de basisprincipes van communicatie worden ‘klassieke’ communicatiekanalen, zoals spreekkamer-, telefoon- en baliegesprek worden uitgebreid behandeld.

Module I: Communiceren kun je leren
Deze module legt de basis voor een betere praktijkcommunicatie. De belangrijkste communicatie beginselen worden aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden uitgelegd en toegelicht. Dit science-based onderwijs wordt afgewisseld met praktijkgerichte rollenspellen. Met behulp van beproefde modellen (zoals “R.E.S.E.T. mindset” en de “Inzicht-Overzicht-Uitzicht methode) wordt deelnemende dierenartsen geleerd om beter met diereigenaren, medewerkers en omgeving te communiceren. De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht* mee.

Module II: Omgaan met weerstand, emotie, verdriet en agressie
Soms loopt het even wat minder. Een klant wordt boos, een diereneigenaar raakt overmand door verdriet of een personeelslid heeft last van een motivatiekwaal. Allemaal herkenbare praktijksituaties die een uitgebreide en zorgvuldige communicatie-inspanning vragen van de betrokken dierenarts. Communicatie op ‘Champions-league-niveau’, want door juist in moeilijke momenten excellent te communiceren kunnen bedreigingen worden omgedraaid worden in kansen, kunnen escalerende emoties worden omgezet in goede gesprekken en veranderen boze klanten in levenslang loyale cliënten. Voldoende reden om een volledige dagmodule te wijden aan dit aspect van praktijkcommunicatie. De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht mee*.

Module III: Terugkommiddag: Herhaling is de kracht van communicatie!
Op deze terugkommiddag wordt herhaling van het geleerde afgewisseld met de bespreking van vragen van de deelnemers vanuit de praktijk. Per deelnemer worden wensen en doelen voor de toekomst geïnventariseerd, vastgesteld en vastgelegd. Tevens vormt een uitgebreide groepsevaluatie van de modulaire communicatiecursus onderdeel van deze terugkommiddag, inclusief de mogelijkheid om met de groep in de toekomst verdere vervolgacties te ondernemen (als onderdeel van intervisie). De dag wordt besloten met een informeel diner.

* Online ondersteuning bij PEGD modulaire cursus: Klantgerichte praktijkcommunicatie
De modulen worden ondersteund met een interactief digitaal communicatieplatform. Alle deelnemers krijgen toegang via het internet tot deze exclusieve omgeving waar de deelnemers met elkaar en met de docenten in contact kunnen komen. Binnen deze omgeving kunnen vragen aan elkaar gesteld worden, documenten gedeeld en kan aan opdrachten worden gewerkt.

Tevens wordt er een online vragenuur georganiseerd waarbij de deelnemers live met de
cursusleider in gesprek kunnen gaan omtrent het onderwerp en de huiswerkopdracht. Op deze manier wordt het effect van de cursus verstrekt. Niet alleen is men met de stof bezig tijdens de fysieke bijeenkomsten maar ook in de periode daartussen. Het rendement van de cursus zal hierdoor worden vergroot.

Docenten
Roeland Wessels & Jolanda Jansen
Roeland Wessels studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1995 behaalde hij zijn algemene bevoegdheid met als differentiaties landbouwhuisdieren, dierlijke productie en tropische diergeneeskunde. Hij produceerde voorlichtingsfilms, had zijn eigen radioprogramma en praktiseerde gedurende vijf jaar in Nederland als allround dierenarts in verschillende gemengde dierenartsenpraktijken. In 2000 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en was bijna zeven jaar senior communicatieadviseur bij adviesbureau Schuttelaar & Partners in Den Haag. Hier werkte hij voornamelijk aan thema’s gerelateerd aan de gezondheid van mens en dier. Daarna werkte hij als communicatiestrateeg voor Imagro, een soortgelijk communicatieadviesbureau voor agri, food en buitengebied.
 
Begin 2008 startte hij zijn eigen bureau, St. Anna Advies, vernoemd naar de straat van vestiging in Nijmegen, éénmaal per jaar bekend als de ‘Via Gladiola’. Roeland ondersteunt klanten bij strategieontwikkeling, positionering en reputatiemanagement, issue- en crisiscommunicatie, communicatietrainingen en bij de ontwikkeling van MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Hij combineert strategisch communicatieadvies met een vakinhoudelijke benadering. "Realistisch, creatief en resultaatgericht". 
http://www.anna-advies.nl/wie-zijn-wij/roeland-wessels

Jolanda Jansen studeerde Dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit en specialiseerde zich in zowel dierlijke productiesystemen als communicatiewetenschap. Tijdens haar opleiding bestudeerde ze de impact van Aviaire Influenza in Vietnam en onderzocht ze de duurzaamheid van Ben & Jerry’s ijs. Daarnaast werkte ze mee aan de oprichting van het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN). In 2010 behaalde Jolanda haar doctortitel middels een succesvolle promotie aan Wageningen UR. Tijdens dit promotieonderzoek bestudeerde zij effectieve communicatiemethodieken en -strategieën ter verbetering van de uiergezondheid van melkkoeien. De resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan succesvolle veranderingen in kennis, houding en gedrag binnen de Nederlandse melkveehouderij.
 
Als adviseur richt Jolanda zich op communicatieprojecten die te maken hebben met gedragsverandering, kennisontwikkeling en innovatie in de agrofood en ondersteunt zij klanten bij strategieontwikkeling, training en marktonderzoek. Ze combineert strategisch communicatieadvies met een vakinhoudelijke benadering. Jolanda geeft veel lezingen en workshops, zowel nationaal als internationaal. Naast haar adviseurschap bij St. Anna Advies werkt Jolanda ook voor Wageningen UR Livestock Research. "Enthousiast, kritisch en oplossingsgericht". http://www.anna-advies.nl/wie-zijn-wij/jolanda-jansen

Doelgroep
De gezelschapsdierenarts, niveau I –III.

Data
Donderdag 26 maart, 23 april en 21 mei 2015.

Programma
Module I & II:
Ontvangst: 10.45 uur
Aanvang: 11.00 uur
Einde: 18.30 uur
Module III:
Ontvangst: 14.15 uur
Aanvang: 14.30 uur
Einde: 18.30 uur met aansluitend gezamenlijk informeel diner.
 
Locatie
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.

Meer info? www.pegd.nl