• Agenda

Otoscopie bij gezelschapsdieren

In deze avondnascholing staat het oor centraal. ALs inleiding zal een korte relevante introductie gegeven worden aangaande de moeilijke anatomie en fysiologie van het oor. De meest voorkomende oorproblemen zoals otitis externa, media en interna zullen uitvoerig de revue passeren met een bespreking van symptomen en diagnostiek door middel van beeldvorming en otoscopie. Met name de mogelijkheden en onmogelijkheden van otoscopische diagnosestelling en inzet van video-otoscopie bij myringotomie en otoscopische chirurgie zal uitgebreid besproken worden. Relatief onbekende aandoeningen zoals b.v. otitis media met effusie, dysplasie van de bullae tympanicae, dysfunctie van de buis van Eustachius en cholesteatoom zullen de revue passeren en medische, endoscopische en chirurgische behandeling van deze en frekwent voorkomende ooraandoeningen bij hond en kat zullen in detail worden besproken. 

 
Door Gert Ter  Haar, DVM, PhD, DECVS
Donderdag 14 december 2017  om 20 uur tot 23 uur in Merelbeke
Kostprijs: 100 euro plus BTW