Q&A

Moet een kat van een Oekraïense vluchteling verplicht gecastreerd/gesteriliseerd worden? 

Voor katten die met hun baasje, vluchtelingen of EU-burgers, uit Oekraïne komen geldt  volgende versoepeling: de sterilisatie van katten is niet verplicht zolang de verantwoordelijke onder het beschermingsstatuut valt en op voorwaarde dat de katten worden binnengehouden. 

Bron: https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/nieuwsberichten/honden-en-katten-die-met-vluchtelingen-uit-oekraine-komen

Moet een kat of hond van een Oekraïense vluchteling geregistreerd worden in CatID en DogID? 

Voor honden en katten die hun baasje vergezellen uit het buitenland en minstens 6 maanden in België blijven geldt dat deze binnen de 8 dagen moeten worden geregistreerd in de centrale databank DogID / CatID. Voor honden en katten die met hun baasje, vluchtelingen of EU-burgers, uit Oekraïne komen geldt echter volgende versoepeling: de registratie gebeurt pas zodra de verantwoordelijke over het document beschikt met een rijkregisternummer of een BIS nummer.

Bron: https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/nieuwsberichten/honden-en-katten-die-met-vluchtelingen-uit-oekraine-komen

Waarom is het aangewezen om bij een hond of kat van een Oekraïense vluchteling een rabiës antistoffen titerbepaling uit te voeren? 

Indien er geen rabiës antistoffen titerbepaling uitgevoerd wordt, bedraagt de verplichte isolatieperiode vier maanden. Indien er een rabiës antistoffen titerbepaling wordt uitgevoerd bij het eerste consult en voor hervaccinatie, het resultaat een titer van >0,5IE/ml bedraagt en dit correct wordt ingevoerd in het Europees paspoort, mag de verplichte isolatie en monitoring stopgezet worden.

Bron: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/#:~:text=Honden%2C%20katten%20en%20fretten%20die,hondsdolheid%20met%20gunstig%20resultaat%20(30 

Mogen asiel- of zwerfhonden uit Oekraïne volgens dezelfde versoepelde regels als huisdieren ingevoerd worden in België?

Neen. Honden en katten in Oekraïense asielen en zwerfdieren vormen een te groot risico op hondsdolheid, zowel voor de personen die voor hen zorgen als voor andere dieren waarmee zij in contact kunnen komen. De lidstaten die aan Oekraïne grenzen, laten deze dieren niet op hun grondgebied toe en ook de Europese Commissie raadt de invoer ervan af. Het FAVV staat dus niet toe dat ze in België worden binnengebracht. De beste manier om deze dieren te helpen is materiële of financiële hulp te verlenen aan plaatselijke asielen en beschermingsverenigingen.

Bron: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/#:~:text=Honden%2C%20katten%20en%20fretten%20die,hondsdolheid%20met%20gunstig%20resultaat%20(30

Zijn er voorschriften betreffende de isolatie van huisdieren van Oekraïense vluchtelingen?

De isolatie dient te gebeuren bij de eigenaar zelf en duurt in principe vier maanden. Er mag in deze periode geen contact zijn met andere dieren of mensen van buiten het gezin waar het betreffende dier in verblijft. De isolatie mag stopgezet worden van zodra er een rabiës antistoffen titerbepaling wordt uitgevoerd, het resultaat een titer van >0,5IE/ml bedraagt en dit correct wordt ingevoerd in het Europees paspoort. Er wordt sterk geadviseerd rabiës vaccinatie van de eigen huisdieren van het gastgezin in orde te brengen. 

Bron: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/#:~:text=Honden%2C%20katten%20en%20fretten%20die,hondsdolheid%20met%20gunstig%20resultaat%20(30

Moet een hond of kat die als huisdier van een Oekraïense vluchteling naar België komt, sowieso gevaccineerd worden tegen rabiës?

Antw: de enige uitzondering is wanneer de hond reeds over een geldig Europees paspoort beschikt en waarin correct een nog geldige rabiës vaccinatie genoteerd werd. In alle andere gevallen is vaccinatie tegen rabiës verplicht. Er wordt geadviseerd om bij twijfel sowieso te vaccineren.