Melding bij FAVV

Melding van een Oekraiens vluchtelingenhuisdier bij de lokale controle eenheden (LCE) van het FAVV

Indien een Oekraïens vluchtelingenhuisdier België binnenkomt, moet je dit als dierenarts steeds melden bij de LCE van uw provincie. 

De contactgegevens van de LCE van uw provincie kan je terugvinden via volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ 

Voor de melding kan je gebruik maken van onderstaand formulier (bijlage 5 van omzendbrief PCCB/S2/MVN/1064997):

Klik hier om te downloaden!  

 

Bronnen: 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/#:~:text=Honden%2C%20katten%20en%20fretten%20die,hondsdolheid%20met%20gunstig%20resultaat%20(30%C2%A0 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/default.asp#A1064997