• Praktijk

Verzekeringen

Bij onze opdracht om praktijkondersteunend te werken, hoort ook advies omtrent verzekeringen.

De belangrijkste verzekeringen voor de dierenarts zijn zeker en vast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de gewaarborgd inkomen verzekering. Voor deze verzekeringen werken we vanuit SAVAB-Flanders voortaan samen met Kantoor Coosemans – Schoofs uit Strombeek, die vanaf oktober 2010 de Nederlandstalige dossiers beheert van Kantoor Serwy. Op die manier behouden we het voordeel dat deze makelaars een belangrijke ervaring in het verzekeren van dierenartsen hebben (net als De Federale Verzekeringen, DKV en AG Insurance, de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen waar de SAVAB-Flanderspolissen zijn afgesloten) én hebben we een perfecte dienstverlening in onze eigen moedertaal. Alle dierenartsen die lid zijn van SAVAB-Flanders kunnen zich aan bijzonder voordelige voorwaarden laten verzekeren.

De polis B.A. Beroep Dierenartsen:

De polis Hospitalisatie:

De polis Gewaarborgd Inkomen:

Omwille van het feit dat we met SAVAB Flanders toegetreden zijn tot gemeenschappelijke polissen van een grotere groep dierenartsen, zijn we in staat onze leden te garanderen dat ze de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kunnen krijgen die haalbaar is. We nodigen iedereen ook uit om de dekking van onze polis te vergelijken met andere polissen op de markt. Jonge dierenartsen, die lid zijn van SAVAB-Flanders, kunnen het eerste jaar na het afstuderen verzekerd worden aan extra lage voorwaarden en oudere dierenartsen die met pensioen gaan, behouden hun uiterst gunstige hospitalisatiepolis ook nadien nog. Verzekerd gedurende de ganse professionele carrière en nadien...

Naast deze reeds aangehaalde kwaliteitsvolle groepspolissen kan u nog aansluiten bij andere groepspolissen speciaal ontworpen voor SAVAB-Flandersleden, zoals:

Wie meer informatie wil, neemt contact op met het secretariaat van SAVAB-Flanders of rechtstreeks met Kantoor Triumfinance - Schoofs, Klauwaartslaan 7, 1853 Strombeek, Tel: 02/267.76.79 of surf naar www.triumfinance-schoofs.be.