Your participation at the 35th SAVAB-Flanders conference
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

Dear Colleague,

In just a few days time the 35th SAVAB-Flanders will start at the Kinepolis in Antwerp. We are very grateful for every participant, because this year again a large number of vets and technicians will be present.

To make things a bit easier, we have some information for you.

Unfortunately, one of our key speakers, Dr. Danny Scott, has cancelled his participation in the conference yesterday. Fortunately Tim Nuttall and Belgian legend professor Jan Declecq have been prepared to take over his lectures as worthy substitutes. Since it is not easy to make a presentation about the same subjects in such a short time, there are some adjustments to the program. Changes in the timetable will be up-to-date on our congress website.

There are sufficient free parking places at the conference location (Kinepolis Event Center). If you stay overnight in Antwerp, you can consider leaving your car on site and using public transport (tram and/or bus) to go to your accommodation. There are several roadworks in the center of Antwerp that can make it difficult to get to your destination smoothly. Also consider the Low Emission Zone in Antwerp!

All the catering moments will take place between the sponsors. So please pay attention to the sponsors - their support is crucial for our conference. May we also ask you to arrive in the room on time at every start of the lectures, so that the speakers are not disturbed.

For those coming to the MAS on Friday evening, tram 1 from Kinepoli /Groenendaallaan to Noorderplaats (1 stop) is the closest, with an 860m walk. As tradition dictates, we close the party at 11 pm.

We hope that the Corona issue will have no further influence on our congress. May we ask the participants who have been in a low- or high-risk areas recently, or have been in contact with people from there, to take their responsibility and let the congress pass.


SAVAB-Flanders wishes you an educational conference and pleasant collegial contacts.

 

See you in Antwerp!

 

 

 

Geachte collega,

Over enkele dagen is het zover: het 35e SAVAB-Flanders start in de Kinepolis in Antwerpen. U zult in grote getale aanwezig zijn, waarvoor onze dank. Om het voor u gemakkelijker te maken, geven we hierbij nog wat informatie.

Eén van de sprekers, Dr. Danny Scott, heeft dit weekend zijn deelname aan het congres geannuleerd. Gelukkig zijn Tim Nuttall en Jan Declecq bereid gevonden om zijn lezingen als waardige vervangers over te nemen. Aangezien het niet simpel is om op zo’n korte tijd een presentatie te maken over dezelfde onderwerpen, zijn er enkele aanpassingen aan het programma. Meer hierover op de website.

Er zijn voldoende vrije parkeerplaatsen op de congreslocatie (Kinepolis Event Center). Indien u in Antwerpen blijft  overnachten, kunt u overwegen om uw auto ter plaatse te laten staan en met het Openbaar Vervoer (tram en/of bus) naar uw logeeradres te gaan. In de binnenstad van Antwerpen zijn er meerdere wegwerkzaamheden, die het problematisch kunnen maken om vlot op uw bestemming te geraken. Houd ook rekening met de Lage Emissie Zone in Antwerpen!

Al de cateringmomenten zullen plaatsvinden tussen de sponsors. Dit is dan ook een kleine stap om de sponsors aandacht te schenken. Mogen we u verzoeken bij iedere start van de lezingen op tijd te komen in de zaal, zodat de sprekers niet steeds gestoord worden.

Voor diegenen die vrijdagavond naar het MAS komen, is tram 1 van Kinepolis/Groenendaallaan tot de Noorderplaats (1 halte) het dichtst bij, met een wandelingetje van 860m. Zoals de traditie het wil, sluiten we het feestje af om 23u.

We hopen dat de Coronaproblematiek verder geen invloed zal hebben op ons congres. Mogen we de deelnemers die de afgelopen weken in risicogebieden zijn geweest, of contact hebben gehad met mensen van daar, om hun verantwoordelijkheid te nemen en het congres te laten passeren, hoe jammer wij en u het ook zullen vinden.

SAVAB-Flanders wenst u een leerrijk congres en aangename collegiale contacten.

 

Tot in Antwerpen!