Wijziging DogID en CatID
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

Beste SAVAB-lid,

sommigen onder jullie hebben het ongetwijfeld al gezien op de website van DogID en CatID. Op de homepagina staat er een waarschuwing dat vanaf 1 mei 2021 de gegevens moeilijker te achterhalen zullen zijn als eigenaars hun rijksregisternummer niet gekoppeld hebben aan het dossier van hun huisdier en als eigenaars niet expliciet de toestemming gegeven hebben om gegevens openbaar te maken.

Vanwaar komt dit?

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing in heel de Europese Unie. GDPR staat voor General Data Protection Regulation en dit is de Europese wetgeving die de privacy van haar burgers beschermd. Zo moeten burgers geïnformeerd kunnen beslissen over wat er met hun gegevens gebeurd. Ook je eigen praktijksoftware is aangepast aan deze nieuwe wetgeving en je zal bijvoorbeeld niet zomaar naar elke klant een commerciële actie via e-mail mogen sturen als deze daar geen toestemming voor gegeven heeft.

DogID en CatID waren dus eigenlijk al een hele tijd met een groot lek betreffende persoonsgegevens bezig. In principe, kan iedereen die 15 cijfers overeenkomend met een chipnummer ingeeft op hun website achterhalen waar iemand woont met een bepaald type hond. Dit kan vergezocht zijn, maar IT-matig is het niet zo moeilijk om deze massa aan gegevens zomaar van de website te plukken. Daarenboven, is de wetgeving nu eenmaal van kracht, en dient dus ook DogID en CatID zich hieraan te houden.

De GDPR gaat steeds uit van de meeste bescherming van de consument. De consument dient dus geïnformeerd te zijn over de privacyinstellingen die hij uitvoerd en moet nadien een "actie" ondernemen om toestemming te verlenen. Deze "actie" mag in principe niet mondeling zijn, maar moet dus een handeling zijn. Voorbeelden zijn: het tekenen van een papier, aanvinken op een website (mag niet op voorhand aangevinkt zijn), enzovoort. 

Wat wijzigt er nu bij DogID en CatID

Tot nu toe moest de huisdiereigenaar een "actie" ondernemen om zijn gegevens als vertrouwelijk aan te duiden. Dit wordt dus omgedraaid vanaf 1 mei 2021. Alle gegevens zijn vertrouwelijk, tenzij de huisdiereigenaar een "actie" onderneemt om ze publiek te maken.

Gelukkig wil dit niet zeggen dat wij als dierenarts niet langer aan de gegevens kunnen. Wanneer we via onze eigen identiteitskaart inloggen op DogID of CatID, zullen we de gegevens van de verantwoordelijke kunnen blijven zien. Ben je echter nog niet geregistreerd op DogID en CatID? Dan is dit nu de uitgelezen moment.

Daarnaast wordt er gevraagd om het rijksregisternummer te koppelen aan de huisdiereigenaars. Dit heeft als voordeel, dat wanneer de adresgegevens niet meer up-to-date zijn, de persoon in kwestie wel getraceerd kan worden. 

We wensen daarnaast ook even te benadrukken, dat wanneer je een klant moet helpen bij deze koppeling, je deze dienst niet noodzakelijk gratis moet verlenen. Ook voor jouw kost dit tijd, internetverbinding, computer en een kaartlezer. 

Communicatie vanuit de dienst Dierenwelzijn

SAVAB-Flanders heeft de dienst dierenwelzijn gecontacteerd en geeft deze communicatie nog even integraal mee:

Ook de databanken DogID en CatID moeten voldoen aan de Europese wetgeving op de privacy. Concreet betekent dit dat op 1 mei 2021 alle gegevens van de verantwoordelijke zowel in DogID als CatID niet meer zichtbaar zullen zijn tenzij wanneer de verantwoordelijke hier de toestemming voor geeft. Geen nood, dierenartsenpraktijken en asielen zullen via inloggen steeds de gegevens van de verantwoordelijke kunnen zien.

Een campagne zal de honden- en katteneigenaars wijzen op het belang van de correcte registratie en het zichtbaar maken van de gegevens. Deze campagne zal na 1 mei gevoerd omdat men dan ook meteen zijn gegevens zelf online kan corrigeren.

Voor de correctie van de gegevens zal men zich moeten aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart. Hiervoor is een koppeling van het rijksregisternummer met het chipnummer nodig.

Voor katten is dit reeds gekoppeld. Voor honden zal de verantwoordelijke zelf het rijksregisternummer moeten toevoegen. Sommige eigenaars zullen zich echter tot u wenden om hen hierbij te helpen.

Hoe u dat kan doen, leest u op volgende webpagina:

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/het-rijksregisternummer-van-uw-klant-koppelen-aan-een-chipnummer