Onderzoek voor alle dierenartsen, geïnteresseerd in chemotherapie
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

Onderzoek voor alle dierenartsen, geïnteresseerd in chemotherapie (gelieve in te vullen voor 1 juli 2020): 

Beste dierenartsen,

In november 2018 heeft het FAGG aan dierenartsen de mogelijkheid gegeven om rechtstreeks bij de apotheek chemotherapieproducten te bestellen. Wij willen niet alleen het FAGG hiervoor hartelijk danken, maar ook de inspanningen van diverse beroepsverenigingen en enkele Vlaamse dierenartsen die zich reeds jaren verdiepen in de oncologie. Het heeft de beschikbaarheid van deze verschillende moleculen dus aanzienlijk verbeterd.

Asparaginase, dat voor de behandeling van lymfomen bij hond en kat, o.a. in COPA-protocollen of in "rescue"-protocollen wordt gebruikt, is echter nog steeds niet goed beschikbaar in België.
Voor meer informatie over Pegasparaginase check de website.

Wij zijn als bedrijf echter bereid om asparaginase op de Belgische markt te brengen voor dierenartsen via het cascadesysteem. 

Vooraleer te investeren in de nodige stappen, willen we echter de behoefte aan asparaginase onder Belgische dierenartsen in kaart brengen.

We vragen daarom jullie medewerking, door een korte vragenlijst in te vullen. Hoe meer antwoorden we krijgen, hoe sterker onze inzet om jullie te kunnen voorzien van Asparaginase.

De voorgestelde enquête kan anoniem in gevuld worden. In het geval dat u uw naam vermeldt, kunnen we een lijst maken van dierenartsen die geïnteresseerd zijn in oncologie.

Klik hieronder om naar de enquête te gaan:

Bedankt voor uw deelname!

Deze nieuwsbrief bevat gesponsorde inhoud.