Handel en kweek van pups & kittens
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

SAVAB-Flanders heeft zich bij de Vlaamse overheid geïnformeerd betreffende de kweek, handel en vervoer van huisdieren, pups en kittens.

De maatregelen gelden over het volledige Belgische grondgebied, en er zijn geenszins verschillen tussen de gewesten. Het federaal corona crisiscentrum verwerkt en beantwoordt de vragen van de gewesten op een uniforme manier.

Op de website van dierenwelzijn Vlaanderen kan je nuttige informatie vinden:

Vlaams Minister Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, heeft in dit verband vandaag een persbericht gelanceerd: wij kregen in dit verband al volgende e-mail met de correcte inhoud om kopers en kwekers te informeren. Je kan dit hier lezen.

De informatie, verspreid door de Koninklijke Maatschappij St Hubertus werd ook bevestigd door de Dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, die zich tevens baseert op de richtlijnen van het corona crisiscentrum.

Via volgende link vind je de meest recente KMSH nieuwsbrieven lezen:
Nieuwsbrief 25 maart
Nieuwsbrief 28 maart
Nieuwsbrief 29 maart

Het spreekt voor zich dat maatregelen kunnen veranderen. Bezoek daarom regelmatig onze website, waar we trachten om de informatie up-to-date te houden.

Hieronder toch al een antwoord op enkele FAQ’s:

 • Mogen pups of kittens afgehaald worden bij een verkoper/kweker?
  • Ja, met in acht nemen van de regels rond social distancing bij afhaling
  • Ja, op voorwaarde dat het ook gebeurt volgens een one-to-one principe, dus één koper tegelijk bij afhalen van de pup of het kitten
  • Het spreekt voor zich dat regelmatige voorafgaande bezoekjes aan een nestje, zoals bij veel privé kwekers, uit den boze zijn
 • Moeten er attesten gemaakt worden door de dierenarts?
  • Neen, voor de verkoop van pups/kittens staan de gegevens van de dierenarts immers sowieso op het identificatie & registratie formulier
  • Er is ook geen attest nodig om met een hond/kat rond te rijden: je moet natuurlijk kunnen bewijzen dat je verplaatsing “as such” essentieel is, of kadert in de nog toegelaten verplaatsingen met een kat of hond, kitten of pup
 • Is het chippen van pups een dringende diergeneeskundige handeling?
  • Neen, niet dringend, maar WEL noodzakelijk, en dit in het kader van de wetgeving die niet vervalt door de Corona maatregelen!
 • Mag een dier nog gedekt/bevrucht worden op dit ogenblik?
  • Ja, dekkingen, al dan niet kunstmatig, zijn niet verboden. 
  • Ook hier gelden uiteraard de regels van social distancing, en als men deze niet kan respecteren moet men de dekking/bevruchting uitstellen
 • Moeten dierenartsen zich beperken tot dringende consultaties?
  • Dringend is een begrip dat door iedere dierenarts wordt beoordeeld in functie van de patiënt of de vraag. Iets wat bvb geen weken kan uitgesteld worden of wettelijk verplicht is, is dan wel niet dringend, maar wel noodzakelijk, en mag/moet uitgevoerd worden. 
  • Iedere dierenarts heeft het recht om niet in te gaan op verzoeken van de klant, indien hij/zij vindt dat deze niet noodzakelijk of dringend zijn, of het risico op een besmetting voor eender welke partij te groot is.