Europese verordening 2019/6: wat komt er zoal op ons af vanaf 28/1/2022?
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

Om uw aandacht voor deze belangrijke verordening te prikkelen heeft SAVAB-Flanders voor u als practicus gezelschapsdieren een aantal puntjes kort opgelijst. Voor meer gedetailleerde informatie richt u zich echter best tot het FAGG, of raadpleeg de slides (hier en hier) van de presentatie.
SAVAB-Flanders heeft de webinar ook voor u opgenomen, u kan deze bekijken op ons youtube kanaal.

Online verkoop van diergeneesmidddelen?

We hebben jullie in een eerdere nieuwsbrief reeds geïnformeerd over de mogelijkheid om vanaf 28/1/2022 online niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen te mogen aanbieden aan dieren van je eigen klanten.  Je website zal wel moeten voldoen aan een paar regels.

Nieuwe voorschriften?

Vanaf 28/1/2022 zal de identificatie van het te behandelen dier en de actieve substantie op het voorschrift moeten vermeld worden. De voorschriften voor voedselproducerende dieren voldoen hier reeds aan, dus men kan in principe deze VS in 3-luik gebruiken vanaf 28/1/2022. Er zal echter gewerkt worden aan een Europees model, waarbij er ook gedacht wordt aan het voorzien van een electronisch voorschrift.

Aankopen buiten België niet meer alleen voor cascade middelen

Je zal immers ook in het buitenland bij een groothandel/verdeler kunnen bestellen, alsook bij bepaalde fabrikanten aldaar.  Belangrijk detail is echter dat de in het buitenland aangekochte producten in België vergund moeten zijn om gebruikt of verkocht te mogen worden.  

Magistrale bereidingen heruitgevonden?

We mogen eindelijk terug magistrale bereidingen in ons bezit hebben om toe te dienen in de praktijk. Afleveren blijft echter de bevoegdheid van de apotheker, uiteraard op basis van een voorschrift.

Nog een leuk weetje van bij de apotheker

Bij de publieke officina zal je alleen nog terecht kunnen voor kleine hoeveelheden, dus enkel om je uit de nood te helpen dus!

Cascaderegels een beetje flexibeler

Naast de bestaande opties mag je ook in een andere EU lidstaat een aldaar voor humaan vergund geneesmiddel aankopen. En men gaat nog verder: als je echt ten einde rade bent kan je een diergeneesmiddel invoeren uit een derde land (geen EU lidstaat dus), weliswaar voor dezelfde diersoort en zelfde indicatie, met uitzondering van vaccins.  Wat betreft cascade blijft het wel nog steeds de regel dat je hier enkel van gebruik mag maken als het gaat om onaanvaardbaar lijden: wat men verstaat onder “onaanvaardbaar lijden” staat niet in de wetgeving.

Even opfrissen…..

Wat betreft onze registers IN en OUT geeft het FAGG nogmaals mee dat we een jaarlijkse inventaris moeten maken, en dat ook de verschillen tussen je werkelijke stock en die volgens je software ook moeten bijgehouden worden: 5 jaar! Deze registers zullen ook voorzien moeten worden van het vergunningsnummer (VHB-nummer) van ieder diergeneesmiddel.

Meer mogelijkheden vraagt meer informatie, maar dat werkt in beide richtingen

Als je de mogelijkheid krijgt om in het buitenland te kopen moet je natuurlijk toegang krijgen tot een duidelijke overzichtelijke centrale Europese database. Die komt er dus, maar deze database zal op termijn ook gelinkt worden met een database voor de rapportering van het gebruik van diergeneesmiddelen in Europa. Het zijn de lidstaten zelf die deze rapportering moeten uitvoeren, maar de data zullen natuurlijk bij ons gehaald worden….

Antibioticagebruik bij gezelschapsdieren rapporteren!

De Europese verplichte rapportering van antimicrobiële middelen voor gezelschapsdieren komt er pas vanaf 2030, maar dat houdt in dat we ten laatse vanaf 1/1/2029 moeten starten met onze datacollectie. Het FAGG streeft het echter na om dit reeds vanaf 2024/2025 verplicht te maken.


Tot slot nog dit: de 2019/6 Verordening treedt in voege op 28/1/2022, maar er moeten nog heel wat “gedelegeerde handelingen” en “uitvoeringshandelingen” gepubliceerd worden. Deze zullen in de loop van de volgende weken en maanden vorm krijgen binnen Europa en door de Belgische wetgeving overgenomen worden.  Raadpleeg dus zeker de website van het FAGG, en SAVAB-Flanders zal jullie op de hoogte houden van de voor ons belangrijke implementaties.