Enquête toekomst dierenartsen
 
  SAVAB-Flanders vzw  
 
 

Beste collega,

Beste laatstejaarsstudent Diergeneeskunde,

Onlangs kreeg je dit toegestuurd door de Orde, maar voor zij die het gemist hebben of hun Orde-mail niet kunnen openen:

Dierenarts is een beroep in constante evolutie, dat soms onder druk komt te staan waardoor de toekomst onzeker lijkt. Zo is er op dit moment het KB Keuring dat aan herziening toe is. 

Daaraan gelinkt is er de discussie of de keuring van slachtdieren in de slachthuizen nog verder kan uitgevoerd worden door alleen maar dierenartsen, zoals nu gebeurt. Europa laat echter ook toe de keuring te organiseren met officiële assistenten, dus niet-dierenartsen. De vrees om in de toekomst onvoldoende dierenartsen te vinden om de keuring uit te voeren kan er toe leiden om deze tweede optie te overwegen. 

Om in deze discussie concrete, gefundeerde argumenten te kunnen gebruiken hebben VEDA, SAVAB, de Interregionale (regionale dierenartsenkringen) en De Orde der Dierenartsen de handen in elkaar geslagen om een korte enquête op te stellen.

Bouwen aan de toekomst start namelijk met het inschatten van de huidige situatie.

Het invullen is volledig anoniem!

Ook uw mening als niet BMO-dierenarts of als laatstejaarsstudent telt!

We willen dan ook uitdrukkelijk aan ALLE DIERENARTSEN vragen om deze korte bevraging in te vullen, het vraagt  slechts 5 minuten van uw tijd, het zijn slechts enkele korte en duidelijke vragen. Na aanklikken van de enquête en het aanduiden van uw categorie (Dierenarts-niet-BMO, Dierenarts-BMO of laatstejaarsstudent) krijgt u enkel de voor u bedoelde vragen te zien, gemakkelijk en tijdbesparend.

U kan dit nu al direct doen via onderstaande link tegen uiterlijk 30 april 2022

https://nl.surveymonkey.com/r/PFX9C28

Alvast bedankt!

VEDA, SAVAB, de Interregionale, de Orde der Dierenartsen

De Dierenarts

Ut vivat, crescat et floreat!