• Nieuws

Webinar: Nieuwe Europese wetgeving voor diergeneeskundige geneesmiddelen

FVE heeft actief bijgedragen aan het opstellen van de verordeningen, waardoor de nieuwe wetgeving de positie van de dierenarts versterkt. De regels zijn transparanter en gemakkelijker toe te passen, en helpen de dierenartsen bij het beschermen van de dierengezondheid, het dierenwelzijn en de volksgezondheid, waaronder de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Ze omvatten onder meer maatregelen om een verstandig en verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen te waarborgen, een verzamelsysteem voor het gebruik van antimicrobiële stoffen bij de verschillende diersoorten, nieuwe regels voor het gebruik van de cascade en orale medicatie, maatregelen om de beschikbaarheid te vergroten (bv. a Union Product Database) en een vernieuwd systeem voor de melding van ongewenste gebeurtenissen.

Nog meer voorbeelden van nieuwe regels kan je terugvinden in volgende infographic.

Om de nieuwe regels uit te leggen en te bespreken met dierenartsen, hebben het Europees Geneesmiddelen Agency en de FVE de handen ineengeslagen en gezamenlijk een reeks webinars georganiseerd.

De eerstvolgende webinar zal woensdag 23 juni van 15:00 tot 16:30 plaatsvinden. Deze heeft als thema: Categorisation of antibiotics used in animals to promote responsible use.

Deze webinar zal zich richten op de rangschikking van antibiotica. Men kijkt naar zowel het risico dat het gebruik ervan bij dieren voor de volksgezondheid oplevert door de mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie als de noodzaak om ze in de diergeneeskunde te gebruiken. Er zal worden bekeken hoe dierenartsen deze rangschikking kunnen gebruiken en hoe de AMEG-categorisering in verschillende landen is gebruikt.

Om je in te schrijven voor deze webinar, klik je op volgende link.