• Nieuws

Voorschriften voor gebruik bij gezelschapsdieren: 2-luiks, 3-luiks of een nieuw "Belgisch" model?

Voorschriften voor gebruik bij gezelschapsdieren: 2-luiks, 3-luiks of een nieuw "Belgisch" model?

Herinner je je nog onze vorige nieuwsbrieven van 4/12/2021 en vervolgens van 27/1/2022 over de nieuwe Europese Verordening 2019/6, die op 28/1/2022 van toepassing zou zijn? De nieuwe regelgeving betreffende voorschriften werd hierin vermeld nadat we deze nieuwsbrief hadden laten goedkeuren door het FAGG.

Er was sprake van een transitieperiode van 6 maanden, waarin je de 2-luikse voorschriften (niet-voedselproducerende dieren) nog kon gebruiken, en een aanrader om bij een nieuwe bestelling toch al naar de 3-luiks (algemeen model) over te gaan, in afwachting van het nieuwe model. Deze transitieperiode verliep dus in principe op 28/7/2022.

Bij navraag bij het FAGG blijkt nu dat die transitieperiode echter niet begon op 28/1/2022, zoals aanvankelijk werd bevestigd, maar zal aanvangen vanaf de publicatie van het Belgisch Model, en dat is dus nog niet voor morgen.......
Het FAGG heeft hiervoor een specifieke communicatie verspreid via haar website: https://www.fagg.be/sites/default/files/mailing_ordonnances_DAF_DEF_NL.pdf

Conclusie:

Met andere woorden: vanaf dat het FAGG aankondigt dat er een nieuw Belgisch Model van voorschrift is, mag je nog 6 maanden volgende types van voorschriften gebruiken:

  • het oude Belgisch model met twee luiken ingevuld zoals gevraagd in fase 1 van bovenstaande link,
  • het oude Belgisch model met drie luiken ingevuld zoals gevraagd in fase 1 van bovenstaande link
  • en uiteraard het nieuwe model ...

Opgelet

  • Voorschriften voor antimicrobiële stoffen zijn maximum vijf dagen geldig.
  • Voor andere geneesmiddelen is de geldigheidsduur van het voorschrift maximum vijftien dagen voor voedselproducerende dieren en zes maanden voor niet-voedselproducerende dieren