• Nieuws

Vet150 - Hét onderzoek onder dierenartsen

Persbericht

Hoe kunnen farmaceutische bedrijven u of uw praktijk (nog) beter ondersteunen?
Medio oktober 2021 voert onderzoeksbureau Geelen Consultancy in samenwerking met acht farmaceutische bedrijven (zie lijst met namen onderaan) voor de derde keer het marktonderzoek “Vet150” uit onder Vlaamse en Waalse dierenartsen. Het Vet150-marktonderzoek wordt in 2021 voor de derde keer online uitgevoerd in België. Voorheen werden minimaal 150 dierenartsen persoonlijk geïnterviewd op de praktijk, vandaar de naam Vet150.

Doel van het Vet150-marktonderzoek
Het belangrijkste doel is om na te gaan hoe  farmaceutische bedrijven u en uw praktijk de komende jaren nog beter kunnen ondersteunen. Een belangrijke vraag is om te inventariseren over welke onderwerpen u graag nog meer zou willen weten en op welke manieren de farmaceutische bedrijven deze informatie het beste kunnen overbrengen. Is dat bijvoorbeeld via de dierenartsenbezoekers? En zo ja, hoe dient dit contact dan te verlopen? Via een persoonlijk bezoek op de praktijk en/of via videobellen? 

Waarom zou u als dierenarts meedoen?
Wij waarderen uw mening. De resultaten van het Vet150-marktonderzoek zullen bijdragen aan een (nog) betere dienstverlening door de farmaceutische bedrijven voor u en uw praktijk.

Het onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats en vrijwel alle farmaceutische bedrijven ontvangen de resultaten van het marktonderzoek. Dit is natuurlijk veel efficiënter dan dat elk farmaceutisch bedrijf zijn eigen onderzoek gaat uitvoeren met (ongeveer) dezelfde vragen. Onder de deelnemende dierenartsen worden beroepsgerelateerde cadeaus verloot. Ook de Belgische dierenartsenverenigingen zijn op de hoogte van het Vet150-onderzoek.

Respons en start onderzoek op 14 oktober
Dit belangrijk marktonderzoek heeft alleen kans van slagen wanneer zoveel mogelijk dierenartsen meewerken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. In 2019 hebben ongeveer 726 Belgische dierenartsen meegewerkt aan dit onafhankelijk onderzoek voor de veterinaire sector en we hopen dat dit jaar te overtreffen.

Heeft u als praktiserend dierenarts geen uitnodigingsmail ontvangen op 14 oktober en wilt u ook deelnemen? Neem dan contact op met Ir. Jan Geelen (jan@geelen-consultancy.nl, tel. 0031 -317 - 425958). Wij sturen u dan de interviewlink met een wachtwoord toe. 

Alvast bedankt voor uw deelname namens Boehringer Ingelheim, MSD AH, Ceva Santé Animale, Dechra, Ecuphar, Elanco Animal Health, Hipra, Virbac en Geelen Consultancy.

 

 

Meedoen aan het marktonderzoek?

Vanaf 14 oktober kan je hier terecht om mee te doen.