• Nieuws

Uitdoofscenario voor stroomhalsbanden unaniem goedgekeurd

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS

DE VLAAMSE MINISTER VAN DIERENWELZIJN

09/03/2022

Brede steun voor uitdoofscenario voor stroomhalsbanden

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement schaart zich unaniem achter het plan van Dierenminister Ben Weyts om het gebruik van stroomhalsbanden aan banden te leggen. Concreet wil Weyts vanaf 1 januari 2027 een verbod op het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen.  In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. “Na onder meer het onverdoofd slachten en de pelsdierkweek, nemen we hier opnieuw afscheid van een totaal achterhaalde praktijk”, zegt Weyts. “Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt”.  

Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Zo neemt Vlaanderen stap voor stap afscheid van achterhaalde praktijken zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak, pelsdierkweek, dwangvoederen en carrousels met levende paarden. Tot nu is er nog geen verbod op stroomhalsbanden die via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat of stroomhalsbanden die honden afstraffen wanneer ze blaffen. Instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden om dieren af te richten. Er was ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn. 

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement schaart zich nu unaniem achter het plan van Dierenminister Ben Weyts om het gebruik van stroomhalsbanden aan banden te leggen. Het gaat om een uitdoofscenario, waarbij het gebruik én de verkoop van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden schokken toedienen wanneer ze blaffen verboden wordt vanaf 1 januari 2027. In de overgangsperiode kunnen alle instanties zich verdiepen in diervriendelijke alternatieven, want er komt géén uitzondering voor het leger, de politie of de gedragstherapeut. Omdat het in de praktijk onmogelijk is om af te lijnen wie zich gedragstherapeut mag noemen en wie niet omdat dit beroep niet wettelijk geregeld is, maar vooral omdat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn om dieren op te leiden of in te tomen. Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of corrigeren met agressieve aversietechnieken. De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing. 

Het plan van Weyts is gebaseerd op een advies van de Raad voor Dierenwelzijn: een raadgevend orgaan met vertegenwoordigers van de kwekers, de houders en de handelaars van dieren, de asielen, dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en lokale besturen. De Afdeling Dierenwelzijn deed ook een bevraging bij zo’n 2.700 hondengedragstherapeuten, trainers, medewerkers van hondenscholen en jagers. Uit die bevraging bleek onder meer dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod op stroomhalsbanden. 

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt. 

“Stroomhalsbanden voor honden werden lange tijd niet in vraag gesteld, maar we zijn als Vlaamse samenleving geëvolueerd”, zegt Weyts. “Het is onze verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. Achterhaalde instrumenten zoals de meeste stroomhalsbanden horen niet meer thuis in Vlaanderen. We nemen hierin opnieuw het voortouw voor meer dierenwelzijn”. 

 

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19