• Nieuws

Oproep van Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting steunt organisaties bij het ontwikkelen of verbeteren van opleidingen met betrekking tot dierenwelzijn.

Professionelen komen in zeer uiteenlopende situaties in contact met dieren: veehouderij, vervoer, wetenschappelijk onderzoek, sport en recreatie, therapie, beveiliging, assistentie etc. Er is een toenemende vraag van professionelen om hun kennis en vaardigheden in de omgang met dieren te verdiepen. Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting een projectoproep om nieuwe opleidingen met betrekking tot dierenwelzijn te ontwikkelen of bestaande opleidingen uit te breiden naar dat thema.

De volgende aandachtspunten zijn essentieel bij het voorstellen van een opleiding: 
-De nood aan een opleiding inzake dierenwelzijn binnen een organisatie, een sector, een beroep,…;
-Een opleiding voor professionelen werkend met dieren. De opleiding kan geïntegreerd worden in een basisopleiding of in een voortgezette opleiding of in een andere pertinente context; 
-Een wetenschappelijke basis voor de opleiding. Het is van essentieel belang dat wetenschappelijke kennis ter beschikking wordt gesteld en dat het doelpubliek van de opleiding deze kennis voldoende kan assimileren.

Interesse? Dien hier uw kandidatuur in vóór 10/01/23!


Met het nieuwe subprogramma "Dierenwelzijn” zet de Koning Boudewijnstichting zich in om het welzijn van dieren te verbeteren in situaties waarbij mensen en dieren in contact komen. Deze projectoproep is een initiatief van het Fonds Van Mossevelde, het Fonds Madame Mignolet en het Fonds voor Dierenwelzijn, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.