• Nieuws

Oproep naar vrijwillige commissieleden ‘dierenwelzijn’ of ‘management en het Vlaamse dierenartsenlandschap’

Heb jij steengoede, gefundeerde ideeën over dierenwelzijn of over hoe we als dierenartsengroep samen vooruit kunnen? Wil jij samen met andere gemotiveerde collega’s aan de slag om deze ideeën verder uit te werken? Wil jij samen een verschil maken? Dan zoeken wij jou!

De SAVAB commissies zullen maandelijks vergaderen (FTF of online) over verschillende onderwerpen binnen het thema dierenwelzijn of management. Voor deze commissies willen we graag een breed publiek van geïnteresseerde dierenartsen bij elkaar brengen om rond een thema te werken en samen één stem te vormen naar de buitenwereld. Er zullen ook enkele posities beschikbaar zijn voor geïnteresseerde laatstejaars studenten diergeneeskunde.

Kandidaten kunnen een e-mail sturen naar marie-laure@savab-jobs.be met hun contactgegevens en eventueel een korte toelichting van hun motivatie om zich bij één van beide of beide commissies aan te sluiten. Kandidaten dienen lid te zijn van SAVAB-Flanders vzw en bereid te zijn om minstens vijf vergaderingen per jaar vrijwillig bij te wonen. Deze vergaderingen worden online of centraal in Vlaanderen georganiseerd. Er zijn geen vereisten op vlak van nascholing of beroepsactiviteiten (praktijkeigenaar/-manager of medewerker, bediende of zelfstandige, werkend bij een onafhankelijke praktijk of groepering, … ), maar er zal wel getracht worden om een veelzijdige groep bij elkaar te brengen.  
Om de vergaderingen overzichtelijk te houden, kan het aantal commissieleden beperkt worden.

Hieronder staat een niet-limitatieve lijst met onderwerpen die door de commissies behandeld kunnen worden. Alle SAVAB leden kunnen onderwerpen aanbrengen die binnen de commissie behandeld kunnen worden.

Management en het Vlaamse dierenartsenlandschap

 • samenwerkingen tussen onafhankelijke dierenartsen en groeperingen
 • samenwerkingen tussen dierenartsenpraktijken, dierenartsencentra en dierenklinieken
 • wachtdiensten
 • plethora en/of het tekort aan praktijkdierenartsen
 • onafhankelijkheid van de dierenarts
 • het statuut van de medewerkende dierenarts
 • dierenartsassistenten in de praktijk
 • prijsbeleid
 • verloning(svormen)
 • administratie voor de dierenarts
 • welzijn van de dierenarts (dit kan later als zelfstandige commissie ontstaan)

Dierenwelzijn (voorlopig ligt de focus op kleine huisdieren, dit kan later uitgebreid worden naar alle diersoorten):

 • brachycephalie
 • dierenwelzijn in de fokkerij hond & kat
  • broodfok
  • erfelijkheid en genetische testen
 • import van dieren en asielwerking
 • zwerf- en achtergelaten dieren in Vlaanderen
 • dierenwelzijn in de praktijk
 •  ziekteverzekering voor huisdieren
 • geweld naar dieren en mishandeling