• Nieuws

Onderzoek: Uw perceptie over overgewicht onder Belgische katten en honden!

Hoeveel honden en katten in België hebben overgewicht? Hoe komt dit? En nog belangrijker: wat kunnen we er aan doen? Als specialist in dierenvoeding wil Royal Canin hier heel graag antwoorden op vinden, samen met u. 

Om meer inzicht te krijgen in de voedingsgewoonten van de Belgische honden en katten hebben we een bevraging gedaan bij 1000 baasjes over de voedingsgewoonten van hun huisdier. De resultaten van deze enquête zouden we graag toetsen aan uw perceptie als dierenarts. We zouden u dan ook willen vragen naar uw visie op de problematiek van obesitas bij uw patiënten, zodat we de resultaten kunnen vergelijken en analyseren voor een brede perscommunicatie. Zo willen we baasjes wijzen op de gevolgen van obesitas voor de levenskwaliteit en de levensduur van honden en katten én hopelijk sensibiliseren rondom een juiste aanpak van overgewicht. Helpt u ons? U kan de bevraging hier invullen.
 
http://bilendi.decipherinc.com/survey/selfserve/53b/g002/191037?list=1
 
Uitkomsten van het onderzoek worden met SAVAB-Flanders gedeeld en zijn zo voor u ook ter inzage beschikbaar.