• Nieuws

Infectierisicio katten, fretten en honden met COVID-19

Op sociale media en in onze mailbox verscheen het ettelijke keren. Eerst de berichtgeving over de kat in België die "besmet" bleek met COVID-19, vervolgens de experimentele studie waar bleek dat katten en fretten geïnfecteerd konden worden en dat katten ook de infectie aan elkaar konden doorgeven. WSAVA verzamelde de feiten en lijstte ze even op.

kat in belgië besmet met SARS-Cov-2

De kat leefde samen met een persoon die besmet was met COVID-19 en testte positief via PCR op SARS-CoV-2. De kat vertoonde daarnaast voorbijgaande diarree, braken en had ademhalingsklachten. De kat in kwestie herstelde en momenteel loopt er een ondrzoek om te kijken of de kat ook antistoffen aanmaakt tegen het virus. Tot op vandaag, weten we niet met zekerheid of de klinische klachten van de kat veroorzaakt werden door SARS-CoV-2.

 

Experimentele studie rond een infectie van katten, fretten en andere diersoorten

Op sociale media circuleerde er een studie waarin ze na gingen of bepaalde diersoorten experimenteel geïnfecteerd konden worden met SARS-CoV-2. Deze studie ondergaat momenteel een peer-review. 

In deze studie hebben ze met een hoge virale dosis bij verschillende diersoorten gekeken of er infectie uitgelokt kon worden. Hiervoor werden de dieren met een hoge virale dosis geïnoculeerd.

Katten en fretten waren gevoelig, honden vertoonden een lagere gevoeligheid, varkens, kippen en eenden zijn resistent aan infectie. Bij volwassen katten vermenigvuldigde het virus in de bovenste luchtwegen gedurende 1 week waarna de immunrespons de virusvermeerdering controleerde. Bij jongere katten werd ook vermenigvuldiging van het virus aangetoond ter hoogte van de longen.

Dit type studies is belangrijk om te begrijpen welke diersoorten COVID-19 kan infecteren, welke pathogenesis eruit voortvloeit en kan helpen om modellen te ontwikkelen om behandelingen op punt te stellen.

WSAVA One Health and Scientific Advisory Committees benadrukken dat dit type van studies niet direct toegepast kan worden op het reële werkveld. Belangrijk hierbij is dat men momenteel niet weet of de dosissen om infectie te bereiken bij katten, fretten en honden ook gehaald worden in een natuurlijke setting, waar de eigenaar de bron van infectie is.

Daarnaast is er momenteel geen bewijs dat er transmissie is van onze huisdieren naar mensen. Dit neemt echter niet weg, dat besmette individuën contact met hun huisdieren moeten beperken om transmissie van mens naar dier te vermijden. Daarnaast moet u zich bewust zijn als dierenarts dat u zich moet beschermen tegen zowel de eigenaar als de kat. Respecteer een goede hygiëne en zorg voor jezelf.

Een webinar over dit onderwerp werd op 2 april gelanceerd. Je kan deze hier bekijken.
Daarnaast is er ook de WSAVA COVID-19 resource hub waar je terecht kan voor recente updates.

bronnen: WSAVA-update april 3rd & communicatie Hans Nauwynck, verspreid door Boehringer-Ingelheim 

 

 

FAVV heeft een update geplaast op hun website over hoe dierenartsen om moeten gaan met deze nieuwe informatie

Op de website van het FAVV kan je nalezen hoe je het beste omgaat met deze nieuwe informatie en hoe je jezelf het beste kan beschermen.