• Nieuws

Indexeer jij jouw prijzen?

COVID-19, inflatie en uw koopkracht

Inleiding

COVID-19 heeft ons leven danig in de war gestuurd. In de eerste plaats uit dit zich natuurlijk op gezondheidsvlak. Daarnaast zijn er de economische gevolgen voor de rechtstreeks getroffen sectoren zoals de horeca en eventsector dewelke af te rekenen hebben met een tijdelijke sluiting en beperkende maatregelen. 

Naast de sectoren die rechtstreeks werden - en soms nog worden - getroffen door COVID-19, zijn er ook sectoren die onrechtstreeks worden getroffen. Zo zal u niet de enige persoon zijn die ondervindt dat bepaalde goederen moeilijker te verkrijgen zijn en dat er lange wachttijden gelden voor specifieke aankopen zoals bv. een wagen. 

De reden hiervoor is dat in veel sectoren de productie te lijden heeft onder COVID-19. In eerste instantie doordat bij de opkomst van COVID-19 een inzinking van de vraag werd verwacht en de productie hierop werd afgesteld. Aangezien deze inzinking in de vraag slechts van korte duur was, waren vele voorraden al snel uitgeput. Daarnaast zorgen de occasionele lockdowns en afwezige werknemers voor een vermindering van de productiecapaciteit. Daarbovenop komt dan ook nog eens dat de logistieke aanvoerketens werden verstoord door COVID-19 en de blokkering van het Suezkanaal.  

Inflatie

Een econoom zou de gevolgen van het voorgaande als volgt samenvatten: de vraag naar vele producten is groter dan het aanbod en als gevolg hiervan stijgen de prijzen van deze producten

Er is de laatste tijd dan ook niet aan te ontkomen in het nieuws: de inflatie was sinds jaren niet meer zo hoog. Maar wat betekent dit net? 

Met inflatie wordt de prijsstijging van goederen en diensten aangeduid. Er zijn verschillende indexen die dit meten. De meest bekende is waarschijnlijk de index der consumptieprijzen. Als we even naar deze index kijken dan leert dit ons dat de prijzen in november 2021 gemiddeld maar liefst 5,64% hoger liggen dan in november 2020. Met andere woorden moest u voor uw aankopen die u in 2020 nog voor €100 kon doen, dit jaar al €105,64 neertellen. 

Een andere vaak gebruikte index is de gezondheidsindex. De korf van goederen en diensten dewelke worden gemonitord om deze index te bepalen, wijkt licht af van de consumptieprijzenindex. Zo maken benzine, diesel en tabaksproducten bijvoorbeeld geen deel uit van de gezondheidsindex. Eens de gezondheidsindex een bepaald niveau overschrijdt, wordt gezegd dat de spilindex wordt overschreden. Aangezien bezoldigingen van overheidspersoneel en sociale uitkeringen gekoppeld zijn aan deze spilindex, worden deze vervolgens automatisch geïndexeerd. Voor de privésector hangt dit af van de sector en het statuut waaronder men valt. 

Koopkracht

Of u nu kijkt naar de consumptieprijzenindex, de gezondheidsindex of een andere index, de conclusie zal steeds dezelfde zijn: de prijzen van diverse goederen en diensten zijn de afgelopen maanden (fors) gestegen. Vanuit praktisch oogpunt betekent dit dat indien u nog dezelfde tarieven hanteert als een jaar geleden, u eigenlijk goedkoper werkt dan voorheen. Uw onkosten zullen waarschijnlijk gestegen zijn, terwijl uw inkomsten voor dezelfde prestaties niet mee zijn gestegen. Gevolg: u zal minder netto-inkomsten overhouden. Bovendien zal u ook minder ver springen met de inkomsten die u uiteindelijk overhoudt aangezien uw levensonderhoud duurder zal zijn geworden. 

Conclusie

De kosten van diverse professionele diensten en goederen die u afneemt, zullen de afgelopen maanden ongetwijfeld gestegen zijn. Daarnaast zullen ook de kosten van uw levensonderhoud ondertussen hoger liggen dan pakweg een jaar geleden. Dit alles in het achterhoofd, kan het een goed idee zijn om uw tarieven eens tegen het licht te houden

Wil je graag de index opvolgen? Neem dan een kijkje op deze website.