• Nieuws

HET ANTIBIOTICUM GEBRUIK DOOR DIERENARTSEN BEDREIGD

Je hebt het misschien reeds horen waaien. In het Europees Parlement zal er in de week van 13 september een belangrijke stemming plaats vinden over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskundige sector. We riskeren immers het gebruik van bepaalde voor ons zeer belangrijke antibiotica volledig te verliezen aan de humane sector, die acht dat deze antibiotica strikt moeten behouden blijven voor gebruik bij mensen.

We hebben de feiten even kort op een rijtje gezet, dus lees even met ons mee, en klik door waar gewenst, of beter, teken dadelijk de open brief en de petitie en contacteer de Belgische MEP’s (Member of European Parlement)!

Alles begint met de nieuwe verordening 2019/6/EC over het gebruik van diergeneesmiddelen vanaf 28 Januari 2022. Diergeneesmiddelen zullen dan geregeld worden door de Europese Verordening 2019/6, een nieuwe aangepaste Belgische Wet betreffende diergeneesmiddelen en haar uitvoeringsbesluiten. 
Op 13 juli heeft het ENVI (Europese commissie van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) echter een motie geadopteerd tegen de EU Commission delegated act betreffende de criteria die moeten gehanteerd worden om bepaalde antibiotica in te zetten, zowel humaan als veterinair. Het ENVI vraagt echter om alle WHO Highest Priority Critical Important Antimicrobials (colistin, macrolides, fluoroquinolones and 3th and 4th gen cephalosporins) te reserveren voor de humane geneeskunde.
Verder willen ze Regulation 2019/6 en het gebruik van bepaalde antibiotica voor individuele dieren herzien, ondanks het feit dat deze regelgeving er is gekomen na verschillende jaren wetenschappelijk onderlegde adviezen.

EPRUMA, het Europees platform voor het verantwoord gebruik van geneesmiddelen bij dieren, heeft samen met o.a. FVE een open brief gemaakt om te overhandigen aan zoveel mogelijk Europese parlementairen, en dit om te stemmen tegen deze Motion for a Resolution. Bedoeling is dat deze open brief door zoveel mogelijk belanghebbenden wordt ondertekend, waaronder uiteraard SAVAB-Flanders, wat we dan ook zullen doen.
U kan echter ook uw steentje bijdragen door de open brief te ondertekenen. De deadline is 6 September!

Ook onze Waalse vrienden van het UPV hebben niet stilgezeten, en zijn een petitie gestart om te stemmen tegen de motie. De UPV petitie vind je hier, en mag uiteraard ook door jullie ondertekend worden!

Tot slot, en dit voor wie misschien rechtstreeks contact heeft met onze betrokken Belgische Members of European Parliament (Sara Matthieu “Groen”, Maria Arena PS, Cindy Franssen CD&V, Frédérique Ries MR) een warme oproep om hen de door FECAVA opgestelde social media cards te overhandigen, en hen te overtuigen om ook tegen de motie te stemmen!

Samengevat