• Nieuws

Enquête What's up Doc

Dat de mentale  gezondheid bij dierenartsen onder druk staat, kan je regelmatig lezen op binnen-en buitenlandse fora en in publicaties. Hoe gaat het nu echt met de Vlaamse dierenarts? Er wordt veel over gesproken door vele actoren, terwijl er nog geen enkele studie is geweest.
 
SAVAB-Flanders neemt de uitdaging aan en lanceert daarom een unieke enquête. Deze wordt uitgevoerd door Prof. Elke Van Hoof van de VUB. Dit is een garantie dat de resultaten wetenschappelijk onderbouwd zullen zijn. 

Onze What’s up DOC enquête over het welzijn van de dierenarts heeft op Expovet helaas een valse start genomen, wegens ziekte van Prof. Elke Van Hoof, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt met een filmpje van de VUB.

Aangezien SAVAB-Flanders gekozen heeft om alle Vlaamse dierenartsen te betrekken in deze studie, zal deze elektronisch verspreid worden door de NGROD, waarvoor onze hartelijke dank. Het is enorm belangrijk dat er zo veel mogelijk collega’s deelnemen aan de enquête! Ook collega’s die het beroep verlaten hebben willen we graag bereiken. Ken je iemand in die situatie? Stuur hem/haar de enquête door zodat we ook die resultaten kunnen verwerken!
 
Aan u allen, vragen we om hier aan mee te werken, zodat we zinvolle resultaten krijgen. Deze zullen gepresenteerd worden op 12 januari in Leuven. Dus hou deze datum ook maar vrij!

Dat emotional wellbeing momenteel bijzondere aandacht geniet en ook verdient spreekt voor zich, dus aan iedereen een warme oproep om de enquête in te vullen!

Praktisch