• Nieuws

Enquête: De visie van de Vlaamse dierenartsen werkzaam in Vlaanderen op dierenwelzijn anno 2021

Met deze enquête, die enkel voor dierenartsen is bedoeld, willen we grondig (en uiteraard geanonimiseerd) polsen hoe (praktijk)dierenartsen vandaag kijken naar dierenwelzijn, daarmee omgaan (in de praktijk/in het slachthuis) en hoe zij in de toekomst betrokken willen worden bij dierenwelzijnsthema’s.

Dierenwelzijn refereert naar de kwaliteit van het leven zoals die door het dier zelf ervaren wordt en wordt niet langer gedefinieerd als enkel de afwezigheid van (langdurige) onaangename ervaringen bij dieren maar wordt tegenwoordig aangevuld met de aanwezigheid van positieve ervaringen. Recent leidde dat onder andere tot het creëren van een speciaal statuut voor dieren in het Burgerlijk Wetboek (“Dieren hebben een gevoelsvermogen en hebben biologische noden”).

Dierenwelzijn is ook een maatschappelijk relevant onderwerp geworden dat regelmatig de media haalt, vaak in een negatieve context. Hoe Vlaamse dierenartsen denken over deze maatschappelijke evolutie en hoe ze dierenwelzijn ervaren in het dagelijkse leven/ in de praktijk is niet geweten. Dierenartsen worden wel deontologisch geacht “te waken over dierenwelzijn”.

De gegenereerde inzichten kunnen gebruikt worden voor velerlei doelen: om onze studenten aan onze Faculteit te informeren, om als beroepsgroep beter gehoord te worden door de Overheid en de bevoegde minister, om beleidsvoorbereidend werk te doen bijvoorbeeld vanuit de beroepsverenigingen, om de Code der Plichtenleer te actualiseren, om de media te informeren …

Wij danken jullie alvast om tijd te maken voor het invullen van deze enquête. Wij hopen op een massale respons. We zullen het niet nalaten om via verschillende kanalen de resultaten te verspreiden.

Prof. Sarne De Vliegher en Prof. Christel Moons Faculteit Diergeneeskunde - UGent

Vul hier de enquête in!