• Nieuws

Denkadogactie

“Vanaf nu kunnen we er samen voor zorgen dat uw hond nog beter in conditie blijft! Via het Denkadog Superior Care Dierenartsprogramma krijgt u er, naast de perfect uitgebalanceerde hondenvoeding van Denkadog, namelijk een gratis controle en vaccinatie door de dierenarts bij.”

Deze advertentie zorgde voor de nodige reacties onder de dierenartsen. Onze voorzitter stuurde in naam van het bestuur deze reactie:


Geachte Heer Posthumus,
 
 
SAVAB-Flanders (Small Animal Veterinary Association of Belgium) is een wetenschappelijke vereniging voor gezelschapsdierenpractici in Vlaanderen. Als voorzitter van deze vereniging neem ik graag contact op met u naar aanleiding van de aangekondigde Denkadog-actie.
Als dierenartsen zijn wij overtuigd dat een goede gezondheid en een goede verzorging prioritair zijn om het welzijn van onze huisdieren te behartigen. In die zin bevestigen we het nut van vaccinatie en van een goed kwaliteitsvoer. "The Global Nutrition Assessment Guidelines" van de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) waar voeding beschouwd wordt als het 5e vitale element bij elk klinisch onderzoek ondersteunt deze stelling.
Wij gaan ervan uit dat Denkadog met dezelfde goede intentie haar vaccinatiecampagne opzette. Evenwel komt ze voor de meeste dierenartsen als een platvloerse commerciële aktie over, waarbij de kwaliteit van het dierenartsenwerk geminimaliseerd wordt. Ter vergelijking: als je een tube tandpasta koopt, krijg je daarbij in de supermarkt toch ook geen tandartscontrole met desgewenst een tandvulling? Concreet wekt uw aktie antireclame op, voor uw voedermerk maar evenzeer voor de dierenspeciaalzaak.
Is het dier bovendien wel beter af? Hij krijgt een onderzoek en een vaccin. Maar wat met de rest van de opvolging van gezondheid en advies tot verzorging? Vaak is het jaarlijkse prikje het enige moment om vroegtijdig andere problemen te detecteren en aan te pakken binnen het kader van een opgebouwde vertrouwensrelatie. Entschema’s worden overigens vaak op maat opgesteld.
SAVAB-Flanders heeft fundamenteel geen bezwaar tegen louter informatieve gezondheidsadviezen, maar we vinden het deontologisch niet correct dat er behandelingen worden ingesteld. Het lijkt ons verstandig deze impasse in een win-winsituatie te veranderen.
U zou misschien kunnen overwegen om uw Denkadog-klanten na een gezondheidsadvies door te verwijzen naar de eigen dierenarts voor verdere opvolging, bvb met behulp van een checklist.
De eigenaar neemt zelf het initiatief en zou zo via voeraanschaf tot vaccinatie en onderzoek op maat gestimuleerd worden. Het polariseert de dierenartsenmarkt niet naar één dierenarts, maar zal integendeel op positieve Denkadog-reclame van de dierenarts kunnen rekenen.

 
 
In de hoop op een constructief antwoord,

Met vriendelijke groeten,
 
 
 

Dr. Bob Proesmans
voorzitter SAVAB-Flanders

 

SAVAB-Flanders kreeg daarna volgend antwoord:

 

Geachte heer Proesmans,

Dank voor uw email. We hebben gemerkt dat het programma dat Denkadog organiseert in België vragen oproept bij dierenartsen. In Nederland bestaan dergelijke programma’s al veel langer, zonder problemen.

Bij Denkadog staat de gezondheid van dieren voorop. Al vele jaren ondersteunen wij de diergezondheid met onze zeer hoogwaardige voeding. Als aanvulling daarop willen wij de gezondheid van de dieren die dagelijks onze voeding krijgen verder ondersteunen. Vandaar dat we gezondheidscontroles en indien gewenst en noodzakelijk een vaccinatie aanbieden aan deze dieren. Aangezien wij streven naar de best mogelijke kwaliteit worden deze controles en vaccinaties uitgevoerd door zeer ervaren dierenartsen.

Enige tijd geleden hebben de eerste controles in België plaatsgevonden. Aangezien wij bekend zijn dat de wetten en regels in België anders zijn dan in Nederland is verzorgd dat het programma aan alle Belgische wetten en reglementen voldoet. Wij vinden het heel vervelend dat de indruk wordt gewekt dat eenmalig een gezondheidscontrole en eventueel vaccinatie wordt aangeboden bij aankoop  van voeding. Dat is niet het geval. Het is een langlopend programma waarbij de dierenarts regelmatig in de winkel aanwezig zal zijn. Juist bij dieren die relatief gezond zijn is een bezoek aan de dierenarts niet frequent. Met dit programma worden deze dieren meer frequent door een dierenarts onderzocht. De deelnemende dierenartsen hanteren zeer hoge ethische en kwaliteit eisen. Vaccinaties worden uitgevoerd met vaccins gekocht bij Belgische groothandels en alle noodzakelijke administratie wordt punctueel bijgehouden.

De doelstelling is om de gezondheid van de dieren te verbeteren. Mocht daartoe aanleiding zijn wordt het dier altijd naar de locale dierenarts doorverwezen. De ervaring heeft uitgewezen dat mensen met vragen of twijfels makkelijk de dierenarts in de winkel bezoeken aangezien ze de indruk hebben dat een bezoek aan de locale dierenarts altijd resulteert in een rekening. Tijdens een bezoek aan ons programma kan door dierenartsen worden bekeken of een bezoek aan de locale dierenarts daadwerkelijk verstandig is.

Overigens is de ervaring tot nu toe dat de meeste dieren in België alleen een gezondheidonderzoek ondergaan zonder verdere vaccinatie.

Enkele dierenartsen hebben aangegeven in dit programma broodroof te zien. Dat is geenszins onze bedoeling. Graag zouden we met locale dierenartsen in overleg treden om te bekijken of het mogelijk is om samen te werken. Alhoewel wij weten dat veel dierenartsen zelf ook dierenvoeding verkopen hebben we alle vertrouwen dat dierenartsen een scheiding kunnen aanbrengen tussen het verrichten van handelingen en het verkopen van voeding. Net zoals dat bij ons het geval is.

Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over het programma dan kan u ons altijd bellen of e-mailen.

Met vriendelijke groet,

 

Auke Posthumus