• Nieuws

COVID-19: extra psychologische hulp voor zelfstandigen

De geestelijke gezondheid is een ernstig aandachtspunt dat extra van belang is gedurende deze gezondheids- en financiële crisis veroorzaakt door de COVID19-pandemie. Onder mensen met een hoog risico op psychische nood of zelfs zelfdoding, vormen de zelfstandigen een belangrijke risicogroep.

Daarom heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, op vraag van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maandag zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst met een VZW belast met het realiseren van een aanvullend ondersteuningsaanbod specifiek voor zelfstandigen.

8 gratis sessies psychologische zorg voor zelfstandigen

Zelfstandigen met psychische noden zullen binnenkort een beroep kunnen doen op maximaal 8 gratis sessies psychologische zorg bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Zelfstandigen krijgen toegang tot dit aanbod vanuit:

  • een specifieke gratis hulplijn en/of
  • of een alarm dat geactiveerd wordt door
    • “Verkenners” (bijvoorbeeld: curatoren, banken, ondernemingsloketten, sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, sociale secretariaten, zorgverleners, enz.)
    • of klinisch psychologen/orthopedagogen die regelmatig in contact komen met zelfstandigen.

Het project is momenteel nog in volle ontwikkeling. Zelfstandigen die momenteel reeds psychische nood hebben, wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts. 

SAVAB volgt dit uiteraard voor dierenartsen mee verder op. Zelf hebben we reeds intensief samengewerkt met Huis voor de Veerkracht die dankzij onze studie What's Next, Doc? ook een ruim inzicht kregen in de specifieke noden bij dierenartsen.

bron: riziv