• Nieuws

Bijkomende verplichtingen omtrent het UBO-register geïntroduceerd

Deadline extra UBO-verplichtingen verlengd tot 31 augustus 2021

Sinds eind 2018 moet elke Belgische vennootschap, vzw en stichting verplicht haar uiteindelijke begunstigden, ook wel ultimate beneficial owners (of UBO) genaamd, identificeren en registreren in het UBO-register. Deze verplichting kwam er omwille van de antiwitwaswetgeving. Oorspronkelijk moest de registratie hiervan, na een gedoogperiode, tegen uiterlijk 31 december 2019 worden doorgevoerd. Recent werden echter een aantal bijkomende verplichtingen omtrent het UBO-register geïntroduceerd. Deze verplichtingen moeten uiterlijk tegen 31 augustus 2021 in orde worden gebracht.

Documentatieplicht

Allereerst bent u verplicht een document toe te voegen dat aantoont dat de geregistreerde gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden (of UBO) 'adequaat, nauwkeurig en actueel' zijn. Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die al eerder hun UBO-registratie in orde brachten toen dit nog niet verplicht was, moeten nu ook dit document toevoegen. Enkel de bevoegde autoriteiten zullen inzage hebben in deze stukken en zullen bijgevolg niet toegankelijk zijn voor het brede publiek. 

Correctheid gegevens

Daarnaast zal u vanaf heden jaarlijks moeten bevestigen of de eerder in het UBO-register geregistreerde gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden nog steeds correct zijn. Voor de eerste jaarlijkse bevestiging hebt u tijd tot uiterlijk 31 augustus 2021. 

Tenslotte moet elke UBO-registratie steeds binnen de 12 maanden, volgend op elke wijziging of eerder doorgevoerde bevestiging, worden herbevestigd. Zodra deze registratie wordt gewijzigd, is het opnieuw verplicht om de aangepaste bewijsstukken toe te voegen, zoals hierboven werd vermeld. 

 

Conclusie:

  • uw UBO-registratie aanvullen door het toevoegen van bewijsstukken
  • een jaarlijkse bevestiging tegen de vooropgestelde deadline

 

Bron: Vandelanotte

Stappenplan voor jaarlijkse bevestiging

  1. Ga naar het UBO register en login voor je onderneming
  2. Klik op "een entiteit opzoeken" en klik vervolgens op de link met jouw ondernemingsnummer
  3. Onderaan deze pagina staat de knop "jaarlijkse bevestiging", wanneer je daarop klikt wordt de rode balk die iets hoger staat groen als bevestiging