• Nieuws

AMCRA betreurt motie van ENVI rond verbod op kritisch belangrijke antibiotica bij dieren

In het Europees parlement zal er in de komende week een stemming plaatsvinden over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskundige sector. Het gaat meer bepaald over het gebruik van de polymyxines, macroliden, fluoroquinolones en 3de/4de generatie cefalosporines, die strikt voorbehouden zouden blijven voor gebruik bij mensen. AMCRA, het kenniscentrum die overheid en sectoren adviseert met betrekking tot verantwoord antibioticumgebruik in België bij dieren, is niet akkoord met het ontzeggen van deze belangrijke antibiotica voor diergeneeskundig gebruik en vreest een negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van dieren. AMCRA roept de leden van het Europees parlement op om de motie te verwerpen en de EU Commission delegated act in zijn huidige vorm te aanvaarden.

Het ENVI (Europese commissie van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) vraagt om alle WHO Highest Priority Critical Important Antimicrobials (polymyxines, macroliden, fluoroquinolones, 3de en 4de generatie cefalosporines) te reserveren voor de humane geneeskunde. Hiervoor heeft het ENVI een motie ingediend tegen de EU Commission delegated act, betreffende de criteria die moeten gehanteerd worden om bepaalde antibiotica in te zetten. Dit is in tegenstelling met het voorstel van de Europese wetenschappelijke agentschappen EMA, ECDC en EFSA, die mits het volgen van bepaalde criteria, het gebruik van de genoemde antibiotica bij dieren wel nog toelaten.

In Europa heeft EPRUMA (European Platform for the Responsible Use Of Medicines in Animals) de voorbije weken een open brief gelanceerd gericht aan de parlementsleden om de motie te verwerpen en EU Commission delegated act in zijn huidige vorm te aanvaarden. AMCRA steunt het initiatief van EPRUMA en heeft de open brief al ondertekend.

AMCRA gelooft in een toekomstig beleid waar het accent gelegd wordt op de preventie en controle van infecties, een goed bedrijfsmanagement, goede veterinaire praktijken en het rationeel gebruik van antibiotica, zonder de gezondheid en het welzijn van dieren in gevaar te brengen.

Bovendien is het verbod van bepaalde antibiotica bij dieren niet conform de ‘One Health’ aanpak, voorgedragen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) waarbij de problematiek van antibioticumresistentie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de humane, dierlijke en omgevingssectoren.

Bron: AMCRA persbericht september 2021