Werkgroep Management

Deze groep ontstond in 2008. Het leek een zinvol gevolg voor een aantal collega’s die de eerste edities van de AUV Top Veterinary opleiding volgden. Het voornaamste doel van dit groepje is van mekaar leren op vlak van praktijkbeheer.
De eerste jaren kwamen we om de 2 maanden samen in één van de praktijken, waar we eerst een rondleiding kregen door de gastheer/vrouw. Meestal kregen we een inzage in de professionele levensloop van die collega, met beeld en tekst over diens verwezenlijkingen en de uitdagingen voor de praktijk. De gastheer/vrouw mocht achteraf feedback verwachten met nuttige tips van de rest van de groep.

Soms bespreken we een onderwerp onder elkaar (mét huiswerk vooraf!), soms regelen we een externe spreker.
Onderwerpen die reeds de revue passeerden:

 • Praktijkmedewerkers : sollicitaties, verloning zelfstandige dierenartsen en assistentes, evaluatie, motivatie ….
 • Vergelijking kostenstructuren van praktijken
 • Vergelijking tarieven en tariefopbouw
 • Samenwerkingsvormen, associatieperikelen, ontbinden van associaties
 • Coachend leiding geven en allerhande communicatie
 • Relaties tussen doorverwijzers en tweedelijnscollega’s
 • Vergelijking software programma’s

Huidige toetredingsvoorwaarden:

 • dierenarts en (mede) eigenaar zijn
 • bereid om de groep eens te ontvangen, zaken met ons te delen, een onderwerp voor te bereiden
 • huiswerk voorbereiden
 • respect, enige geheimhouding en collegialiteit zijn vanzelfsprekend in deze groep
 • goedgekeurd worden door de groep na democratische stemming

Huidige leden:

Els Rogiers (Hulsterheide), Johan Nackaerts (Kruisbos), Beatrice Desmet, Chantal Vandecan (Avanti), Stijn Peeters (Ring),  Els Minsen (Neerhof), Georges Hales (AUV), Gerlinde Janssens (Kleidal), Gwen Goris, Isabel Malfliet, Karl Verswijfel (Blauwe Ark), Marc Happaerts, Patrick Quétin (AC), Roy Van Doorn (VvD) , Sabine Schoofs (Clos Fleuri), Stefaan Van Hoegaerden (Veterinair Quadrant), Sarne De Vliegher, Catherine Teughels (Bosberg)

Interesse?

Stuur je professionele CV naar catherine.teughels@telenet.be en laat ons weten wat je voor deze groep zou kunnen betekenen. 
Om openheid en vertrouwen te bewaren laten we deze groep niet onbeperkt groeien maar wij stemmen democratisch over je toetreden als er plaats vrij is.