Werkgroep Ethologie

De Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie is opgericht in 1995. Ons ledenaantal is door de jaren heen vrij stabiel en telt altijd iets meer dan 30 personen.
Het doel van de werkgroep is dat de leden zich verdiepen in de kennis van normaal, abnormaal en pathologisch gedrag bij huisdieren en in het onderkennen en behandelen van gedragsproblemen. Als we daarmee andere collega’s van dienst kunnen zijn is dat graag gedaan. Collega’s kunnen hun cliënten naar een van ons doorverwijzen voor een gedragsconsult. Zij zullen op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van deze consultatie. 
De VDWE is een zeer actieve werkgroep. Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. Voor deze vergaderingen hebben we regelmatig externe sprekers uit binnen- en buitenland te gast, maar er worden ook  onderwerpen uitgediept door onze eigen leden. Zo zorgen we jaarlijks voor een mooi gemengd aanbod en blijft het voor iedereen  interessant.
Om als lid van de werkgroep aanvaard te worden, vragen wij een bepaalde standaard van kwalitatieve basiskennis. Hiertoe moet een eventuele kandidaat zijn/haar voorgeschiedenis in gedragsopleiding voorleggen aan het bestuur. Dit kan door een curriculum naar de voorzitter te sturen. Enkele voorbeelden van voorafgaande gedragsopleidingen zijn: Kaho St Niklaas, Southampton, Veterinaire Comportementaliste, Dog Vision, ESAVS.

VDWE bestaat hoofdzakelijk uit dierenartsen, maar daarnaast ook specialisten uit andere gebieden bv. biologen.

Hier vindt u een lijst met gegevens van dierenartsen die gedragsconsultaties doen. Deze lijst wordt ook opengesteld voor het publiek.
Tevens vind u ook de verslagen van onze jaarlijkse activiteiten.

Er staat ook een doorverwijsbrief op deze website.

Download hier het verslag van de activiteiten van de VDWE in 2013.