Chirurgie weke delen

De werkgroepe wekedelenchirurgie bestaat uit een groep dierenartsen die zich graag toeleggen op deze discipline. Er wordt regelmatig samengekomen om te overleggen, presentaties te geven, casussen te bespreken en elkaar te helpen. Ook wordt er regelmatig een binnen- of buitenlandse spreker uitgenodigd om ons nog wat meer te onderwijzen.

Het lidmaatschap kost je 50 euro (excl btw). Er wordt verwacht van op regelmatige basis aanwezig te zijn en cases of artikels te bespreken. Regelmatige bijscholing in de weke delen chirurgie is een evidentie...