Ieperse dierenartsenkring

De Ieperse Dierenartsenkring is ontstaan in 1978 onder impuls Dr. Gilbert Dequidt die de prijszetting in de grote huisdierenpraktijk tegen het licht hield.

De eerste documenten dateren uit 1981. Dit beschouwen we dus als het jaar van oprichting. Andere mannen van het eerste uur waren Dr. Paul Lobeau, Dr. Paul Ghekiere, Dr. Frans Vandeputte,  Dr. Luc Vangheluwe, en Dr. Luc Vanholme.

Er werden een vier- à vijftal wetenschappelijke activiteiten per jaar georganiseerd, met onderwerpen over grote huisdieren. Plus een feestmaaltijd. Het ledenaantal bedroeg 50 dierenartsen.

Het bestuur wordt om de 4 jaar verkozen door de leden. De voorzitter was achtereenvolgens: Dr. Gilbert Dequidt, Dr. Paul Lobeau, Dr. Bernard Verhaeghe, Dr. Koen  Dequidt, Dr. Jef  Nuytten, Dr. Dominiek  Maes en nu opnieuw Dr. Paul Lobeau.

In 1988 komt er een nieuw bestuur met een duidelijke verjonging. De nieuwe namen hier zijn  Dr. Bernard Verhaeghe, Dr. Guy Gadeyne, Dr. Koen Dequidt, Dr. Paul lobeau, Dr. Luc Vangheluwe, Dr. Paul Verstraete, Dr. Joël Busschaert en Dr.  Stefaan De Roo. Onder dit bestuur worden de eerste lessen over kleine huisdieren georganiseerd. Andere mijlpalen uit deze periode zijn:

  • De oproep tot het niet betalen van het lidgeld voor de NGROD. En dit uit onvrede met de toenmalige werking van deze instelling.
  • De “actie 3000” in 1989 waarbij er bij alle dierenartsen in West Vlaanderen werd op aangedrongen om minimum 3000 Belgische Franken aan te rekenen voor een keizersnede.

In 2007 werden onder het voorzitterschap van Dr. Dominiek Maes de statuten opgesteld. Het “bevorderen van de collegialiteit onder dierenartsen, werkzaam in verschillende sectoren”, werd daarmee ingebakken in ons DNA.

Uit deze periode dateren ook de eerste opleidingen voor “Dierenartsen Met Opdracht”.

Anno 2014 is de IDK een vereniging van 250 dierenartsen afkomstig uit heel West Vlaanderen.
We organiseren 16 wetenschappelijke avonden die aansluiten bij de uiteenlopende activiteiten van onze leden. Daarnaast staan er 3 socio-culturele activiteiten op het programma.

Meer info?