European Journal of Companion Animal Practice

Fecava, de Europese dierenartsenvereniging - Federation of European Companion Animal Veterinary Associations, publiceert regelmatig het EJCAP magazine (European Journal of Companion Animal Practice). Deze bevat informatie specifiek voor de gezelschapsdierenarts, nu uitsluitend online en interactief, met artikels uit heel Europa, ppt-presentaties, interviews, quizzen,...