Doelstellingen

Back to basics
SAVAB-Flanders puur wetenschappelijk

Sinds 2010 is SAVAB-Flanders teruggekeerd naar haar oorspronkelijk maatschappelijk doel zoals geformuleerd bij haar oprichting in 1987. SAVAB-Flanders richt zich tot de gezelschapsdierenpracticus, maar dan vooral als wetenschappelijke en praktijkondersteunende vereniging met een sterk uitgebouwde informatiepijler, volledig onafhankelijk en los van enige syndicale organisatie.

SAVAB-Flanders vzw: wetenschappelijk, informatief en praktijkondersteunend
voor de gezelschapsdiergeneeskunde. SAVAB-Flanders vzw staat voor Small Animal Veterinary Association of Belgium, Vlaanderen, en is een vereniging zonder winstgevend doel.
Het bestuur is samengesteld uit kleine huisdieren practici die de energie en wil hebben om hun ervaring en kunde ten dienste te stellen van de collega’s.
Waarom? Hierom!

 

Savab-Flanders Wetenschappelijk


Jaarlijkse SAVAB-Flanders congres: 50% korting voor SAVAB-Flanders leden

Jaarlijks organiseert SAVAB-Flanders een groots congres volgens een vast recept: één onderwerp, in de breedte én de diepte behandeld met topsprekers die naar het hart van Vlaanderen gehaald worden, telkens in een verschillende provincie. In 2017 is West-Vlaanderen aan de beurt. Steeds een niet te missen evenement, met wetenschap van topniveau en met een prachtig culinair en sociaal evenement, aan een zacht prijsje voor leden van SAVAB-Flanders en goedkoper dan Rock Werchter voor studenten. In 2017 is er uiteraard ook weer interessante voorjaar- en najaarsdag!

omdat we bijscholing anders bekijken, gezellig en op maat!

Jaarlijkse SAVAB-Flanders Award: welke dierenarts heeft het verschil gemaakt?

Omdat we graag de verdiensten van onze eigen Vlaamse dierenartsen willen benadrukken en collega’s die het verschil gemaakt hebben, willen belonen voor hun inzet, wordt jaarlijks de SAVAB-Flanders award toegekend aan een gezelschapsdierenarts. Het is een bekroning voor een collega die zich jarenlang (of in een bijzonder project) ingezet heeft voor het dierenartsenberoep en aldus het imago hiervan verbeterd heeft. Kent u een Vlaamse dierenarts die het verschil gemaakt heeft? Vul dan het online nominatieformulier in! De Raad van Bestuur van Savab-Flanders selecteert jaarlijks een laureaat uit de genomineerden, die gehuldigd wordt tijdens het SAVAB-Flanders congres. De laureaat krijgt dan tevens een uniek kunstwerk overhandigd dat gemaakt wordt door een artistiek aangelegde collega of zijn/haar partner.

ook Vlaanderen mag op de kaart gezet worden

Ondersteuning werkgroepen: een verzameling gelijk gestemde zielen rond één discipline

In België bestaan tal van werkgroepen die collega’s verzamelen met een gelijklopende interesse in een deelgebied van de diergeneeskunde. Deze werkgroepen komen regelmatig samen om cases te
bespreken, te luisteren naar een externe spreker, gezamenlijk een congres bij te wonen en zo meer. Wie bij een werkgroep hoort én lid is van SAVAB-Flanders zorgt ervoor dat de werkgroep 25 euro aan extrawerkingsmiddelen krijgt, zonder enige tegenprestatie.

dieren verdienen iemand met kennis

Regionale samenwerking: het kloppende hart voor sociale contacten

SAVAB-Flanders streeft naar zoveel mogelijk toenadering en samenwerking met de regionale dierenartsenverenigingen. Zij bieden hoogkwalitatieve bijscholingen aan in de directe nabijheid van de
dierenartsen en zorgen voor gemoedelijke collegiale contacten.

de kunst om dierenarts met pit te blijven

Internationale samenwerking: een aardige besparing op uw buitenlandse bijscholing

SAVAB-Flanders beschikt over uitgebreide internationale contacten en gaat waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan. Dit mondt uit in tal van interessante acties. De lijst is reeds lang, nieuwe initiatieven worden doorheen het jaar gemeld via e-zine of nieuwsflash. SAVAB-Flanders is de unieke vertegenwoordiger voor Vlaanderen binnen FECAVA en WSAVA, respectievelijk de Europese en mondiale wetenschappelijke vereniging voor kleine huisdierenpractici. In België zijn enkel SAVAB-Flanders & SAVAB-Fr leden automatisch lid van FECAVA en WSAVA, respectievelijk de Europese en mondiale wetenschappelijke vereniging voor gezelschapsdierenpractici. Hierdoor geniet je elk jaar opnieuw van een aardige korting bij deelname aan internationale congressen waar korting verleend wordt aan leden van FECAVA en WSAVA (bvb BSAVA in Birmingham, Voorjaarsdagen in Amsterdam). Een geactualiseerd overzicht vind je terug op de website van SAVAB-Flanders, meteen een handig hulpmiddel om je bijscholingsagenda te plannen.

kom uit je kot

EJCAP-magazine: gratis

FECAVA, de Europese dierenartsenvereniging, publiceert regelmatig het magazine EJCAP (European Journal of Companion Animal Practice). Deze bevat informatie specifiek voor de gezelschapsdierenarts, nu uitsluitend online en interactief, met artikels uit heel Europa, ppt-presentaties, kwissen, interviews en andere extra’s. Ga dus snel naar de FECAVA website, registreer je als lid van SAVAB en je kan genieten van wat er leeft in Europa.

bijscholing voor elk wat wils...

Vetstream: gratis on-line diergeneeskundig naslagwerk

Alle SAVAB-Flanders leden hebben gratis on-line toegang tot Vetstream Canis, Felis en Lapis. Vetstream Canis, Felis en Lapis is een on-line dienst die u met enkele muisklikken verstaanbare, door specialisten gecontroleerde informatie (peer reviewed) over honden, katten en konijnen verschaft in het Engels. De informatie wordt wekelijks geactualiseerd door in totaal meer dan 400 specialisten. Je kan zowel een diergeneeskundige discipline verkennen, als een specifiek ziektebeeld bestuderen, een chirurgische ingreep voorbereiden of snel zoeken naar een behandeling. Dankzij de connectie met VetMedResource en PubMed krijg de prakticus de unieke gelegenheid om zich te baseren in zijn praktijkvoering op het zogenaamde ‘evidence based’ principe. Je krijgt tevens beschikking over een uitgebreid aanbod van informatiebrochures voor de klanten en de talrijke beelden en video-opnamen kunnen je ondersteunen in de communicatie met de klant.

...en naar ieders budget

Savab-Flanders: praktijkondersteunend

Gezondheidsboekjes, praktijkfolders, Blauwe Hond, vacatures en zoekertjes: allemaal aan aantrekkelijke ledenvoorwaarden

Via SAVAB-Flanders kan o.a. je gezondheidsboekjes, praktijkfolders over De Blauwe Hond aan scherpe prijzen bestellen. De pakketten van De Blauwe Hond bekom je aan een lager tarief dan via de
publiekswebsite. Meer details hierover op www.savab.be. Via de website vind je ook een uitgebreide zoekertjes- en vacaturebank, zowel voor vraag als voor aanbod. Deze zijn zonder beperking gratis voor onze leden. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van 25 euro exclusief BTW per zoekertje of vacature. In 2017 komt SAVAB-Flanders ook met een totaal nieuwe vorm van het gezondheidsboekje, aangepast aan moderne praktijkvoering.

Ter ondersteuning van uw praktijkvoering werd een korting bedongen bij Technitest voor uw jaarlijkse controle van de Rx-apparatuur. Tevens vind je voor uw administratieve verplichtingen sjablonen terug op onze website, vb. de informatie die de FOD economie u verplicht in de wachtzaal uit te hangen. Het sjabloon is snel gedownload en aangepast aan uw persoonlijke situatie.

SAVAB-Flanders spreekt de taal van de practicus

Groepsverzekeringen: onklopbare prijs/kwaliteit

Wat je verzekeringen betreft, kan je op beide oren slapen. SAVAB-Flanders heeft interessante voordelen bedongen bij makelaarskantoor Triumfinance - Schoofs. Het zijn verzekeringen die afgestemd zijn op onze beroepsgroep en die meestal goedkoper zijn dan elders omdat ze binnen een groepsverzekering vallen. De groepsverzekeringen Beroepsaansprakelijkheid, Hospitalisatie en Gewaarborgd Inkomen vormen echte toppers, maar alle contracten hebben een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Dierenartsen die in het eerste jaar na het afstuderen een polis Beroepsaansprakelijkheid afsluiten, genieten bovendien een korting van 50 euro tijdens het eerste jaar.

voor ieder van ons en voor ons allen samen

De reishandleiding:een praktische gids als je patiënten op reis gaan

Ze omvat een duiding van de regelgeving met een overzicht van de vereisten per land, alsook informatie om probleemloos terug thuis te geraken. Ook wordt de verantwoordelijkheid van de erkende dierenarts toegelicht. De handleiding is enkel digitaal beschikbaar: Iedere verandering in de wetgeving kan hierdoor onmiddellijk vermeld worden. Helemaal gratis voor de leden van SAVAB-Flanders.

de vereniging die naar je luistert

 

SAVAB-Flanders: een echte informatiebron


Een interactieve website, regelmatige nieuwsbrieven, nieuwsflashes en een actieve Facebook pagina: een totaalpakket voor informatie

Op regelmatige tijdstippen ontvang je de nieuwsbief in je mailbox. Hierin vind je belangrijke en minder belangrijke nieuwtjes die interessant kunnen zijn voor de praktijk. De nieuwsflashes zijn korte berichten die als e-mail worden verstuurd. Ze bevatten informatie die dringend of interessant is. Daarnaast is er natuurlijk de website waar je op elk moment de historiek van de e-zines kan raadplegen, informatie opzoeken, materiaal bestellen en zo meer. Op de facebookpagina wordt heel andere informatie gepost: diverse nieuwsfeiten, interessante online bijscholingsartikels, materiaal om te gebruiken voor de Facebookpagina van je praktijk en zo meer. Je kan er ook terecht als je een vraag hebt.

sober maar correct, daar staan we voor

Contact met het dierenartsenkorps: een stevige ploeg die bereikbaar is voor iedereen

Natuurlijk kan elk bestuurslid gecontacteerd worden door collega’s. Eén centraal e-mailadres: info@savab.be.

Communicatieverantwoordelijke

Om goede contacten te onderhouden en de dierenarts in een positief daglicht te stellen Bob Proesmans is de verantwoordelijke voor de contacten met de pers, de Orde, de faculteit, de industrie en de overheid. Naast het onderhouden van goede contacten en het verzamelen van informatie staat hij er ook voor in om waar nodig de dierenarts in een gunstig daglicht te stellen in de diverse media.

Studenten: onze toekomst

Omdat we de overgang van de studenten naar het werkende leven makkelijker willen maken, neemt SAVAB-Flanders elk jaar deel aan de Startersdag op Expovet. Daarnaast proberen we jaarlijks een
studentendag op de faculteit te koppelen aan het SAVAB-Flanders congres. Een unieke kans om een topspreker met wereldfaam aan het werk te horen.

je bent wild en je jongt wat
 

Dus jij wordt zeker lid?

SAVAB-Flanders: een meerwaarde voor uw praktijk

SAVAB-Flanders probeert zoveel mogelijk aan de verwachtingen van haar leden te voldoen, voor zover deze deel uitmaken van haar maatschappelijke doelstellingen. We richten ons in de eerste plaats op het optimaliseren van ieders praktijkbeleving, door het beschikbaar maken van bijscholing, het leveren van diensten en het op makkelijk toegankelijke wijze verschaffen van alle mogelijke informatie die van belang kan zijn bij het uitoefenen van de gezelschapsdiergeneeskunde. Voor 315 euro, exclusief BTW, hoort u erbij. Wie pas afstudeert, kan gratis lid worden in het afstudeerjaar. Het eerste jaar na afstuderen, betaalt u slechts 60 euro, het tweede jaar 110 euro, enzovoort, tot het vijfde jaar 260 euro (excl. BTW). U ontvangt vanzelfsprekend een factuur waardoor dit bedrag bovendien fiscaal aftrekbaar is.

Lid worden doe je hier.