Toon je betrokkenheid bij SAVAB-Flanders!

In de aanloop naar de Algemene Vergadering van 18 juni 2015 geven we je graag een korte toelichting in mensentaal bij de statuten van SAVAB-Flanders.

Juridisch gezien heeft SAVAB-Flanders twee soorten leden: toegetreden leden en effectieve leden. Toegegeven, dit lijkt wat verwarrend, maar zo is de wetgeving nu eenmaal. Als lid van SAVAB-Flanders bent u toegetreden lid. Indien gewenst kan u eenvoudig effectief lid worden waardoor u meer inspraak heeft in de vereniging. Als u al effectief lid bent, ontvangt u eerstdaags nog een persoonlijke e-mail van de voorzitter.

Door een ledenbijdrage te betalen, ben je toegetreden lid van de vereniging – zeg maar gewoon lid van de vereniging, waarbij je kan genieten van alle voordelen, abonnement op Vetstream, toegang tot de website enzovoort - de praktische dingen dus. Ook de toegetreden leden worden bij SAVAB-Flanders uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Wij luisteren immers graag naar wat leeft bij onze leden.

Als je voor het tweede opeenvolgende jaar lid van SAVAB-Flanders bent, dus minstens vanaf 2014 en uiteraard in 2015, en voel je je wat meer betrokken bij de vereniging, heb je de mogelijkheid om effectief lid te worden. Dit geeft je bijkomend stemrecht op de Algemene Vergadering. Zo kan je mee beslissen wie in het bestuur zit, kan je ook zelf toetreden tot het bestuur, heb je inzage in de boekhouding van de vereniging en heb je inspraak over de koers die de vereniging moet varen.

Als je effectief lid wil zijn, wat zeker geen verplichting is, kan dat eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@savab.be vóór 31 mei 2015. Het geeft je gewoon wat extra rechten, en het bewaart de democratie binnen SAVAB-Flanders.

Een korte Raad van Bestuur keurt deze kandidatuur dan goed, na controle of deze persoon aan de voorwaarden voldoet - wat vooral inhoudt dat je werkzaam bent in de gezelschapsdierensector en beschikt over je burgerrechten. Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juni 2015 wordt de kandidatuur dan ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Kan je die dag toch niet aanwezig zijn? Geen zorg, stuur gewoon een mailtje om je te verontschuldigen en zo behoud je ook volgend jaar je statuut als effectief lid. Je kan ook je volmacht geven aan een ander effectief lid om namens jou te spreken en te stemmen.

WIJ HOPEN JE TE MOGEN VERWELKOMEN OP 18 JUNI 2015!

Met vriendelijke groet,

Het SAVAB-Flanders bestuur