Overweeg je om bestuurslid te worden van SAVAB-Flanders?

SAVAB-Flanders is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk, die functioneert zoals bepaald wordt in de wetgeving, welke op haar beurt verder gedetailleerd wordt in de statuten en het reglement van inwendige orde. Je kan de statuten terug vinden op de website, onder het luik ‘Algemeen’.

Concreet betekent dit dat de meeste beslissingen genomen worden door de Raad van Bestuur, die momenteel uit 14 personen bestaat. Uit die 14 personen werd een Dagelijks Bestuur geselecteerd dat de dagelijkse beslommeringen en de uitwerking van de genomen beslissingen voor zijn rekening neemt.

De Raad van Bestuur vergadert om de 2 maanden. Daar worden steeds de activiteiten van het Dagelijks Bestuur overlopen en worden beslissingen genomen over wat SAVAB-Flanders al dan niet gaat doen. Ook worden taken verdeeld.

Bestuurslid zijn, hoeft niet te betekenen dat dit een zware werklast met zich meebrengt. Er wordt wel van de bestuursleden verwacht dat ze regelmatig aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen. Wat men verder voor zijn rekening neemt, bepaalt het bestuurslid zelf in samenspraak met de overige bestuursleden en in functie van de beschikbare tijd en de interesses.

De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de effectieve leden. Om verkiesbaar te zijn, moet je dus effectief lid zijn.

Verkozen bestuursleden gaan in principe een engagement aan voor 4 jaar. Mocht deze periode door omstandigheden niet voltooid kunnen worden, kan je natuurlijk altijd tussenin je ontslag indienen.

Na een periode van 4 jaar kan men zich ook herverkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiastelingen die hun steentje willen bijdragen binnen de dynamische ploeg van SAVAB-Flanders. Kriebelt het? Probeer het dan eens gewoon.

WIJ HOPEN JE TE MOGEN VERWELKOMEN OP 18 Juni 2015!

Met vriendelijke groet,

Het SAVAB-Flanders bestuur