Agenda Algemene Ledenvergadering SAVAB-Flanders 18 Juni 2015, 20u00


Plaats: Hotel & Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

1. Verwelkoming door Bob Proesmans, voorzitter van SAVAB-Flanders

2. Aanduiden Voorzitter van de vergadering

3. Goedkeuring vorige verslag
a. Algemene Vergadering van 5 Juni 2014

4. Ontslag van Cathy Tourlouse als lid van de Raad van Bestuur

5. Goedkeuring kandidaturen effectieve leden

a. Dr. Anja Bonte
b. Dr. Greet Junius

6. Overzicht activiteiten 2014

a. Wetenschappelijk
b. Organisatorisch

7. Financieel verslag van 2014

8. Goedkeuring rekeningen van 2014

9. Décharge van de beheerders

10. Begroting 2015

11. Vooruitzichten voor 2015

12. Verkiezing van bestuursleden

a. Verkiezing Dr. Greet Junius
b. Herverkiezing Dr. Johan Nackaerts
c. Herverkiezing Dr. Nelly Mols

13. Varia

a. Plethora: is die er wel?
b. Domus Veterinaria: luchtkasteel of realiteit?
c. Dierenartsenhuis
d. Syndicaal: waar ligt de grens?

14. Rondvraag