Reizen met huisdieren

SAVAB-Flanders is bijzonder verheugd de vierde én digitale editie van de reishandleiding exclusief aan haar leden aan te bieden.

Ze omvat een duiding van de regelgeving met een overzicht van de vereisten per land, alsook informatie om probleemloos terug thuis te geraken. Ook wordt de verantwoordelijkheid van de erkende dierenarts toegelicht. We hebben immers een meldingsplicht als dieren illegaal worden binnen gebracht.

Disclaimer

SAVAB-Flanders heeft de reishandleiding samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens onze kennis op 15 april 2016. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Neem bij twijfel contact op met het FAVV, de diergeneeskundige diensten van het land van bestemming, of de ambassade en/of consulaat van het betreffende land. Houd ook steeds rekening met de landen waar doorheen gereisd wordt.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen en enkel voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor meer info lees onze disclaimer.