POPCAT Project

19-12-2017

Geachte mevrouw, geachte heer, beste collega, 

Wij zijn op zoek naar dierenartsen met praktijkexpertise (katten in het algemeen, maar zwerf- en huiskatten in het bijzonder) die deel willen nemen aan een focusgroep in het kader van het POPCAT project. De focusgroep zal een inschatting maken van het welzijn van drie subpopulaties van katten (huis-, kolonie- en zwerfkatten) in Vlaanderen.

De opdracht om een inschatting van het welzijn van de drie kattenpopulaties te maken kadert in het project POPCAT dat wordt uitgevoerd in opdracht van de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Het doel is om aan het einde van dit onderzoek (voorzien eind oktober 2018), steden en gemeenten een instrument te bieden dat verschillende beheersmogelijkheden voor hun gebied in kaart brengt. Hiertoe wordt een kosten-batenmodel (met factoren zoals: aantal katten, kattenwelzijn, publieke impact en financiële last) ontwikkeld. Het project is een samenwerking tussen het Laboratorium voor Ethologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, Odisee hogeschool, Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italië), en de Universiteit Antwerpen.

Wat houdt deelname in? U krijgt voorafgaand aan het gesprek materiaal om zich voor te bereiden. De verwerking hiervan zal een uur in beslag nemen. Uw voorbereiding bezorgt u vooraf,  per mail, aan de gespreksleider Ciska De Ruyver. Het gesprek zelf, met de expertengroep, zal 2,5 uur duren. Een weergave van de bevindingen en conclusies wordt dan teruggekoppeld ter validatie. Er wordt een verplaatsingsvergoeding, een lichte maaltijd en een kleine attentie voorzien. Voor wie met het openbaar vervoer komt wordt er vervoer vanaf het station geregeld.

Het gesprek wordt georganiseerd op dinsdag 6 februari van 19h30 tot 22h00 op de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. Als u beslist om deel te nemen, ontvangt u nog voor de kerstvakantie de voorbereidende informatie.

Kunnen we beroep doen op uw expertise? Uw deskundigheid wordt heel erg gewaardeerd. Graag een bevestiging per mail aan ciska.deruyver@ugent.be. Wij hopen u te kunnen engageren om uw vakkundigheid in te zetten voor dit onderzoek!

Indien u nog vragen heeft, of als er iets onduidelijk zou zijn, laat het zeker weten.

 

Met vriendelijke groeten,

Ciska De Ruyver